Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Een arrestant is onschuldig tot zijn schuld is bewezen

Een arrestant is onschuldig tot zijn schuld is bewezen

Zoals bekend is een arrestant onschuldig totdat zijn schuld is bewezen. In Suriname eist het Openbaar Ministerie een bepaalde straf, en stelt de rechtbank (rechter(s) de strafmaat (schuld) vast. Heel vaak worden arrestanten ook onschuldig vastgehouden! Daarom heeft daarvoor niemand het recht iemand te veroordelen – hoe graag je dat ook wil, bijvoorbeeld uit wrok – omdat elke burger ook rechten heeft naast zijn plichten. De aanhouding van Dino Bouterse moet tevens in dit licht worden bezien.

Amerika kent juryrechtspraak! Dat betekent dat een groep burgers de schuldvraag van een verdachte beoordeelt. De primaire taak van de jury is beantwoording van de schuldvraag. Vaak is unanimiteit vereist. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. De jury is vaak een afspiegeling van de bevolking van de betreffende jurisdictie. Tijdens het proces en de beraadslaging is de jury in veel gevallen afgezonderd. Dit kan echter per rechtssysteem verschillen.

Suriname heeft haar rechtssysteem volgens het concordantiebeginsel overgenomen van Nederland, en kent geen juryrechtspraak. Dit in tegenstelling tot veel Europese landen.

Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE)

Direct na de aanhouding van Dino Bouterse was Carl Breeveld (1955) zeer prominent in het nieuws om zijn mening te geven. Zo vindt hij dat het Counter Terrorism Unit (CTU) waar Dino hoofd van is geen grondwettelijke basis heeft. Carl Breeveld is een jongere broer van Borger Breeveld (1944) die een zeer prominente aanhanger is van Desi Bouterse (1945) de huidige president van Suriname. Voorts verwijs ik u naar de film van Geertjan Lassche: “Wan famirie” betreffende deze curieuze familie waarvan ik sommige leden persoonlijk ken. Borger Breeveld is bekend van de racistisch getinte tevens zeer beledigende film: “Wan Pipel,1976″. Pim de la Parra is regisseur geweest van deze film. Hij is een neef van de bekende strafpleiter Gerard Spong, en stamt af van Sefardische Joden. Ik heb mij in alle rust afgevraagd als een dergelijke film over Joden gemaakt zou worden hoe zij hierop zouden reageren. Deze visie is ook van toepassing op Creolen (Negers) waar Breeveld een exponent van is.

De Chinese, Indiase en Joodse beschaving zijn de grootste en oudste bestaande beschavingen op de wereld. Niet alleen ongecontroleerde alsmede onvoorbereide integratie, sex en verliefdheid zijn belangrijk in een relatie, maar ook het volledig accepteren van elkaars waarden en normen, en vooral respect voor elkaar. Daar zijn bijvoorbeeld taal en religie ook afgeleiden van! Deze ideële zaken worden in deze aanstootgevende film niet of nauwelijks belicht. Ik had vorenstaande standpunten nodig om aan te geven dat ik de Christelijke achtergrond van de leider van DOE niet kan plaatsen tegen de vaak dubieuze denkbeelden die hij inneemt in De Nationale Assemblée (DNA) met zijn eenmansfractie! Maar het allerergste vond ik de houding van Carl Breeveld bij stemming van de Amnestiewet in 2012: “Hij bevond zich gewoon in het buitenland”. In dat jaar is ook het strafproces van de Decembermoorden geschorst. Ik heb mij toen afgevraagd waarom zijn afwezigheid, en of dit gedrag van hem zich wellicht verdraagt met de grondslagen van de Christelijke leer die hij aanhangt.

De familie heeft afstand genomen van vorengenoemde film omdat er teveel een link wordt gelegd met de Nationaal Democratische Partij (NDP) van Bouterse, en de inzichten van laatstgenoemde persoon. Ik begrijp volstrekt niet waarom Carl Breeveld er niet is als belangrijke politicus wanneer er over een dergelijke belangrijke wet wordt gestemd, en hij ineens de CTU ongrondwettelijk vindt. Bij stemming in de DNA is ook niet voldoende duidelijk waar te nemen waar DOE eigenlijk voor staat. Althans door mij niet!

Arrestatie Dino Bouterse

ik vind het daarom niet gepast dat Breeveld als het ware een trap nageeft nu Bouterse is opgepakt door te stellen: “De CTU is grondwettelijk niet te plaatsen”. Veel zaken zijn grondwettelijk niet te plaatsen in Suriname! Waarom heeft hij deze opmerking niet eerder gemaakt en veel duidelijker. Dan had bijna iedereen vast kunnen stellen waar DOE voor staat, en zijn stoere taal begrepen. Bij mij had dan in ieder geval niet het idee postgevat dat deze partij van twee walletjes wil eten: “Een fenomeen wat thans bij veel Surinaamse kiezers wordt waargenomen”. De massale overloop van veel NPS-ers (Nationale Partij Suriname) naar de NDP is daar een voorbeeld van. Ik haast mij om te melden dat dit eveneens geldt voor veel VHP-ers (Vooruitstrevende Hervormings Partij). Volgens mij heeft dit gedrag niets met de door mij voorgestane integratie met behoud van de eigen identiteit te maken. Het is heel triest voor het aanzien van ons land dat Dino Bouterse is gearresteerd omdat hij verdacht wordt van drugs- en of wapenhandel. Dino heeft bij zijn eerste voorgeleiding in New York aangegeven dat hij onschuldig is.

Wij moeten de verdere procedures afwachten om precies vast te stellen of hij de waarheid spreekt. Het is volgens mij volledig onverantwoordelijk geweest van de NDP om deze familie te betrekken bij het bestuur en de veiligheid van ons land. Door onkundig je stem uit te brengen op een bepaalde politieke partij – omdat niet aan je verwachtingen is voldaan – is dat net zo onverantwoordelijk. Zal dit euvel tevens te wijten zijn aan het groot aantal analfabeten en semi-analfabeten in ons land?

Het is mijns inziens correcter binnen de eigen politieke partij te protesteren en veranderingen te initiëren zoals bijvoorbeeld de Vernieuwingsbeweging zulks binnen de VHP heeft bewerkstelligd. Daarbij zijn ook gerechtelijke procedures gevoerd tegen de partij die de Vernieuwingsbeweging vaak heeft gewonnen. Door alle schandalen die wij al langere tijd als land meemaken, verwacht ik dat de kiezers anno 2015 verantwoord gaan stemmen, en ons niet in nog meer misère storten.

Wij zijn al voldoende geïsoleerd en of belachelijk gemaakt door de wereld-gemeeschap! Ik wacht alle ontwikkelingen af, en hoop van harte dat de twee opgepakte arrestanten – in eerste instantie door Interpol – worden vrijgesproken. Dat is beter voor het aanzien van ons land en uiteraard ook voor de betrokkenen.

Robby Roeplall

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.


Posted

in

by