Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ECD-begeleiding voor winkeliers die regel- en wetgeving ‘niet bewust’ overtreden – Winkeliers met fluwelen handschoenen ‘aangepakt’

ECD-begeleiding voor winkeliers die regel- en wetgeving ‘niet bewust’ overtreden – Winkeliers met fluwelen handschoenen ‘aangepakt’

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd in Saramacca, Coronie en Brokopondo, zo laat het ministerie in twee afzonderlijke persberichten weten. Uit de berichten blijkt weer, dat supermarkteigenaren met fluwelen handschoenen worden ‘aangepakt’.

Geruststellen

Maar, evenals bij eerdere berichten over prijscontroles wordt verzuimd te vermelden of winkeliers die zaken niet op orde hadden zijn beboet. Het lijkt EZ slechts er om te doen, om de samenleving te laten weten dat er prijscontroles worden uitgevoerd, om burgers enigszins gerust te stellen die zich dagelijks verbazen over de alsmaar a la dol stijgende prijzen van producten.

Tijdens de werkzaamheden in Coronie en Saramacca donderdag 26 januari is geconstateerd, dat winkeliers geen inkoopnota’s kunnen overleggen, omdat zij aangeven dat de importeur/distributeur die niet aan hen hebben verstrekt. De controle is op donderdag 26 januari gevoerd.

Wettelijk is vastgelegd, dat van producten die worden ingekocht er een inkoop nota aantoonbaar moet zijn. Deze nota moet kunnen worden getoond wanneer de ECD de winkelcontrole doet, aldus EZ. Alleen op deze manier kunnen de ECD-ambtenaren controleren of de verkoopprijs, die de winkelier hanteert, binnen de vastgestelde winstmarge is. Zo’n inkoopnota moet altijd voorzien zijn van de naam van het bedrijf, de naam van de verkoper, het product, de hoeveelheid, de prijs en contactnummer van de importeur/distributeur.

Verder is ook gebleken dat weegschalen, die worden gebruikt niet goed werken. Het gaat om hele oude weegschalen van ouder dan 3 jaar, waardoor het juiste gewicht niet kan worden weergeven. Deze weeginstrumenten moeten worden vervangen. Ook waren niet alle producten voorzien van een prijs. Een duidelijke prijsaanduiding is volgens de wet verplicht. 

Fluwelen handschoenen

De ECD constateert dus, dat er supermarkten zijn in Saramacca die  oude en niet betrouwbare weegschalen gebruiken, maar stel vervolgens simpelweg dat die moeten worden vervangen. Een sanctie tegen de winkeleigenaar wordt niet uitgevaardigd. Ook wordt de winkelier niet beboet die willens en wetens geen prijs op een product vermelden.

Het lijkt erop alsof supermarkteigenaren met fluwelen handschoenen worden ‘aangepakt’. Deze softe aanpak zal er nimmer toe bijdragen, dat die supermarkteigenaren hun gedrag gaan aanpassen en zich wel aan wet- en regelgeving gaan houden.

In het district Coronie werden geen ongeregeldheden geconstateerd.

Zoete woorden, geen boetes

De Economische Controle Dienst voerde woensdag 25 januari controles uit in Brokopondo, waar, aldus EZ, ‘enkele overtredingen’ werden geconstateerd. Ook in dit district bleek dat producten in supermarkten veelal niet voorzien zijn van een prijs.

Daarnaast werd prijsopdrijving op spijsolie en water geconstateerd. “De prijscalculatie is samen met de winkeliers gepleegd en terstond moesten de prijzen worden teruggedraaid”, zo schrijft EZ, waaruit blijkt dat de winkeliers weer met zoete woorden zijn toegesproken en niet zijn beboet. 

Neen, volgens EZ heeft de ECD “ook een begeleidende taak, dus de winkeliers worden begeleid, vooral wanneer blijkt dat ze bepaalde overtredingen niet bewust hebben gepleegd”. Kortom, na overtreding worden de daders gewoon netjes begeleid in plaats van beboet.

Naïef 

Maar, geloven EZ en de ECD werkelijk dat er winkeliers zijn die een bepaalde regel of wetsartikel niet bewust hebben gepleegd? Dat is toch een zeer naïeve veronderstelling. Daarnaast zullen vele burgers zich terecht afvragen op welke wijze de ECD een overredende winkelier kan begeleiden.

Uitlachen

Het wordt tijd – vooral gelet op het feit dat welhaast dagelijks er supermarkteigenaren zijn die lak hebben aan wet- en regelgeving en gewoon winst willen maken over de ruggen van pienarende burgers – dat de ECD overtredende winkeliers werkelijk aanpakt, beboet, en ze niet steeds bij geconstateerde overtredingen liefelijk toespreekt dat ze wel zaken in orde moeten maken….. De huidige werkwijze van de ECD zal geen enkele winkelier op andere gedachten brengen en ze dwingen om zich vooral aan wet- en regelgeving te houden. Zodra de ECD’ers de winkel hebben verlaten, worden ze door de winkeleigenaren uitgelachen.

PK