Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Dwarka: ‘Atompai moet niet iedereen over dezelfde kam scheren’

Dwarka: ‘Atompai moet niet iedereen over dezelfde kam scheren’

door Jason Pinas

PARAMARIBO — “Wij van C-47 maken deel uit van Ravaksur. Maar wij laten ons altijd leiden door idealen en principes die gangbaar zijn in de vakbeweging.” Zo reageert Dayanand Dwarka, vakbondsleider en hoofdbestuurslid van de Progressieve vakcentrale C-47, tegenover de Ware Tijd op eerdere uitspraken van Milando Atompai, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), die de oude vakbondsleiders voor verraders uitmaakte.

Volgens Atompai hebben met name de trekkers van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) de werkende klasse verkocht en verraden. ‘Zielloos’ noemde hij de groep van wie hij totaal niet onder de indruk is. “De meeste vakbondsleiders zitten op de schoot van de regering. Ze spelen een een-tweetje met haar, terwijl ze moeten opkomen voor de belangen van de werkers. Ze doen niets voor hun leden. Wat ze krijgen is wat de regering ze geeft. Ik daag ze uit om me te bewijzen wanneer ze hebben onderhandeld in het belang van de werkende klasse”, benadrukte Atompai tegenover de krant.

“Dus om ons mee te rekenen tot die groep en zeggen dat wij als C-47 zielloos zijn betreuren we ernstig. Dat kunnen we natuurlijk niet accepteren”

Dayanand Dwarka

Verkeerd beeld

Dwarka zegt echter dat de voorzitter van de politiebond met die uitspraken een verkeerd beeld schetst omdat C-47 altijd een duidelijk standpunt inneemt. De protestactie waarbij alle leden van deze vakcentrale waren opgeroepen om thuis te blijven uit ontevredenheid over het huidige regeerbeleid is volgens hem een voorbeeld daarvan. Dwarka noemt ook de ondersteuning van het protest op 17 februari.

“Als je wil praten over de vakbeweging, praat genuanceerd. Kijk wie, wie is en wie wat doet. Maar om op deze manier besproken te worden is niet prettig”, onderstreept Dwarka. Als bestuurslid van C-47 voelt hij zich geroepen om te reageren op de uitspraken van Atompai omdat zijn vakcentrale aan de wieg heeft gestaan van Ravaksur. “Wij zijn een van de founding fathers samen met de Moederbond en CLO. Dus wij zijn ook Ravaksur maar wij hebben altijd een duidelijke mening.”

Niet deelgenomen

Dwarka wijst erop dat C-47 na de instelling van het Onderhandelingsorgaan (O.O) nooit heeft geparticipeerd aan onderhandelingen die de ambtenaren regarderen. Dit heeft de vakcentrale al in 2021 per schrijven kenbaar gemaakt aan de regering. Ook niet aan de meest recente waarbij een koopkrachtversterking van SRD 2.500 is overeengekomen met de regering.

“Als C-47 zijn wij geen vertegenwoordigers van de ambtenaren en gelijkgestelden wanneer het gaat om lonen. Dus wij hebben niet meegedaan aan geen van de onderhandelingen”, verduidelijkt Dwarka. “Dus om ons mee te rekenen tot die groep en zeggen dat wij als C-47 zielloos zijn betreuren we ernstig. Dat kunnen we natuurlijk niet accepteren.”

Dwarka geeft toe dat de wijze waarop de  koopkrachtversterking van SRD 2.500 is overeengekomen met de regering niet helemaal in de haak lijkt. De meest objectieve en transparante manier is om na een principe akkoord terug te gaan naar de algemene ledenvergadering als hoogste orgaan om het voorstel te presenteren en toestemming te vragen van de leden. Dwarka betwijfelt echter of dit wel is gebeurt bij deze onderhandelingen.

“Wie kan mij aangeven dat die terugkoppeling in dit geval wel heeft plaats gevonden? Het is mij niet bekend.” Daarnaast vindt hij het niet gepast dat Moederbond voorzitter Errol Snijders de leerkrachten die opkomen voor hun belangen terroristen heeft genoemd tijdens een vrijdag gehouden persconferentie. Dwarka: “De kritiek op delen van de vakbeweging is niet onterecht. Maar Atompai moet niet iedereen over dezelfde kam scheren.”