Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Duizenden burgers wachten op aansluiting bij SWM

Duizenden burgers wachten op aansluiting bij SWM

Bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is er tot en met augustus 2023 een lijst van ruim 3302 burgers die al een poos wachten om op het waterleidingnet aangesloten te worden. Er is een extra bedrag van SRD 18 miljoen nodig om deze groep tegemoet te komen. Momenteel wordt er overleg gevoerd met de aandeelhouder om de achterstanden weg te werken.

Het masterplan van de SWM voor de periode 2011-2024, dat in het verleden is opgesteld, omvatte diverse maatregelen om de verwachte groei op te vangen. Een van deze maatregelen was het verdubbelen van de capaciteit van het productiestation aan de Van Hattemweg.

Van dit plan is weinig uitgevoerd wegens het gebrek aan financiën. Dit heeft als resultaat dat de productiecapaciteit niet is vergroot. De laatste investering dateert van 2012, waarbij twee stations waren uitgebreid.

Ondertussen kan er niet voldaan worden aan de steeds toenemende vraag. Via Radio ABC zei SWM-directeur Clifton Lienga, dat het bedrijf nog steeds water produceert beneden de kostprijs. Dit maakt dat het niet gemakkelijk loopt met de bedrijfsvoering.

In 2022 was er ruim SRD 551 miljoen nodig om kostendekkend te kunnen draaien. In hetzelfde jaar kreeg het bedrijf slechts de helft daarvan in kas. Dit was op basis van de oude tarieven. Voor dit jaar is er ruim SRD 900 miljoen nodig om de organisatie kostendekkend te laten opereren.

Er wordt verwacht dat er tot het einde van dit jaar een bedrag van SRD 515 miljoen zal worden gegenereerd met de huidige tarieven. Aan de regering is voorgehouden dat het zo niet verder kan aangezien er dringend zaken aangepakt moeten worden om een optimale bedrijfsvoering te garanderen.