Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Druk op schuldpositie blijft groot na herschikking

Druk op schuldpositie blijft groot na herschikking

De druk op de schuldpositie van Suriname blijft, ook na de herschikking van de financiële verplichtingen, groot op de begroting. Dit beperkt de mogelijkheden om beleid uit te voeren en de financiële voorziening te verbeteren. De schulddruk voor dit jaar bedraagt US$ 380 miljoen. Zonder de herschikking zou de druk hoger zijn geweest. Dit zei minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning gisteren tijdens de regeringspersconferentie.

Voor 2024 wordt de schuldendruk geschat op US$ 400 miljoen. Om de ernst van de situatie aan te geven, is in veel van de binnenlandse schulden uitgegaan van vreemde valuta. Nationaal en internationaal in de bankwereld zou dit niet mogelijk zijn. Wat er gebeurt, is dat bij iedere koersverandering de binnenlandse schuld ook toeneemt.

Raghoebarsing gaf aan dat er in de begroting voor volgend jaar rond de SRD 12,5 miljard is opgenomen voor schuldbetalingen. Dit zijn cijfers die pijnlijk zijn, zegt de bewindsman. Het betreft SRD 6 miljard werkelijke schuld en meer dan SRD 6 miljard aan rentebetalingen. Het doet pijn, omdat ze kansen wegnemen die we zouden kunnen benutten om beleid uit te voeren. “We mogen ons land nooit meer in zo’n situatie brengen,” stelt de minister van Financiën en Planning.

Het geld wordt volgens hem gehaald uit de belastingopbrengsten. Raghoebarsing wenst de pers een keer uit te nodigen om te laten zien hoe de medewerkers van het ministerie maandelijks met kunst- en vliegwerk gelden zoeken om bijvoorbeeld ziekenhuizen, aannemers of het Staatsziekenfonds (SZF) te betalen. Volgens hem moeten soms de president, vicepresident en de voorzitter van De Nationale Assemblee wachten voordat hun gelden beschikbaar zijn.

De wachtlijst voor het aflossen van lokale schulden bedraagt SRD 3 miljard en acuut SRD 1 miljard. Minister Raghoebarsing benadrukt dat het een situatie is die is overgenomen en dat de huidige regering zoekt naar een oplossing. De bewindsman wijst er ook op dat er buitenlandse verplichtingen zijn waar geen vertraging mag plaatsvinden. Hij noemde onder andere de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Wereldbank en de Caribbean Development Bank.

Bij deze leningen is vanwege de lage rentepercentages en langere looptijd geen herschikking mogelijk. Verder merkt de minister op dat op advies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een primaire balans van 3,5 procent van de begroting gerealiseerd moet worden. Dit betekent een overschot van 3 procent, waarmee de schulden betaald kunnen worden. De situatie in Suriname is dat tegen 2035 een redelijk deel van ongeveer 60 procent zal zijn afgelost.

“Ik zeg dit niet om te dramatiseren, maar om aan te geven hoe ernstig de schuldsituatie is. Elke maand kom ik op het ministerie van Financiën SRD 430 miljoen tekort,” aldus de bewindsman. Hij is opgelucht dat de koers al geruime tijd stabiel blijft en verwacht dat ook de prijzen zich binnenkort zullen stabiliseren.