Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Drugskartel via Amazone naar Suriname

Drugskartel via Amazone naar Suriname

Brazilië gaat een internationale veiligheidshub opzetten om misdaden in het Amazone-regenwoud te bestrijden. Brazilië maakt zich op om tegen eind 2023 een internationaal politiesamenwerkingscentrum op te richten, gericht op de bestrijding van milieucriminaliteit en drugshandel in het Amazone-regenwoud, aldus een rapport.
Het initiatief, waarover overeenstemming werd bereikt tijdens de Braziliaanse Amazonetop die in augustus plaatsvond, zal bestaan uit wetshandhavingsautoriteiten uit de acht landen die behoren tot de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), meldde Reuters, onder verwijzing naar ambtenaren van de federale politie.

De Amazon Cooperation Treaty Organization is een intergouvernementele organisatie gevormd door de acht Amazonelanden, waaronder Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela, die het Amazon Cooperation Treaty (ACT) hebben ondertekend, het enige sociaal-ecologische blok in Latijns-Amerika.
Hoewel ons land heeft geparticipeerd, heeft ze echter geen melding hiervan gemaakt. Het is al jaren bekend dat ons land wordt gebruikt als drugs transitoland naar met name Europa. We hebben directe vluchten naar Amsterdam en grenzen aan Frans-Guyana, wat zich in Zuid-Amerika bevindt en wekelijks zijn er scheepsafvaarten naar Europa.
De drugskartels weten al jaren dat ons land niet beschikt over de mankracht, techniek en financiën. Bovendien hebben de drugskartels miljarden meer geld dan de centrale overheden en zijn ze in staat om alle overheidsdiensten te manipuleren.

Ondanks het feit dat voornamelijk de Verenigde Staten en het voormalige kolonisator Nederland op de hoogte zijn van de gebrekkige bestrijdingsmogelijkheden, zetten ze steeds meer lokale politieke druk.
Echter zijn het ook deze landen die zelfs in hun eigen land de consumptie niet kunnen stoppen. Het is nu bekend dat de drugskartels het Amazonegebied meer dan voorheen zullen gebruiken voor drugstransporten.
Hoewel de Surinaamse politiek in grote lijnen weet hoe de vork in de steel zit, praten ze voor de vorm mee met de VS en Nederland zonder ook maar zwaardere eisen aan hen te stellen.

De redenen zijn bekend: vaak leven Surinaamse politici met hun familie in twee landen en uit angst voor controle over hun gezinnen en bezittingen praten ze mee, zonder duidelijke standpunten in te nemen. Ons land heeft de harde optie om met de Verenigde Staten een overeenkomst aan te gaan die de “Shiprider-overeenkomst” wordt genoemd. Tot op heden heeft ons land dit nagelaten.
Voor zover bekend heeft de Surinaamse regering het aanbod sinds 1997 van de VS ontvangen. Deze overeenkomst houdt in dat de VS drugszendingen mag onderscheppen in wateren en luchtruim, ook op Surinaams grondgebied.
Men moet begrijpen dat bij aanhouding de verdachten worden overgedragen aan de Surinaamse autoriteiten. De Surinaamse politiek moet minder praten en zichzelf afvragen wie ze beschermen door niet toe te treden tot deze overeenkomst met de VS.

Verschillende Caribische landen hebben deze overeenkomst wel. In 2020 sloot Guyana zich na 19 jaar aan bij een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika. Cocaïne nam het voortouw in de jaren 80 en deed ook haar intrede in ons land tijdens het militaire bewind van Desi Bouterse. Een hoge Surinaamse militaire officier werd destijds in Miami gearresteerd toen hij probeerde een drugsdeal te maken met undercoveragenten.
Het is bekend dat de Surinaamse samenleving en economie grotendeels draaien op wat bekend staat als de informele sector, oftewel “drugsgelden”.
Deze gelden worden witgewassen en komen in de economie terecht.

Daarom kan geen enkele regering de illegale economie uitschakelen, omdat de economie op zichzelf niet genoeg verdient om de samenleving te ondersteunen.
In hoeverre de samenwerking met de Brazilianen effect zal hebben, valt nog te bezien in de toekomst. Volgens Humberto Freire, hoofd van de Amazone- en milieumisdaden van de federale politie, zal het bestrijden van de drugshandel door het verstrekken van inlichtingen aan de autoriteiten voor grensoverschrijdend onderzoek ook een van de belangrijkste aandachtspunten van het centrum zijn.
Hij voegde eraan toe dat het geen zin heeft om alleen in Brazilië te opereren, omdat criminelen in de regio de neiging hebben zich door de landen van het regenwoud te verplaatsen om de autoriteiten te ontwijken.

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela zullen ook vertegenwoordigers hebben in het centrum, dat naar verwachting in december van dit jaar met zijn activiteiten zal beginnen. Machado uitte zijn bezorgdheid over de manier waarop Braziliaanse drugsfracties hun greep hadden verstevigd op een regio die lange tijd werd gebruikt als corridor om Boliviaanse, Columbiaanse en Peruaanse cocaïne naar Europa te smokkelen, maar waar dergelijke activiteiten steeds intensiever werden, met vreselijke gevolgen voor traditionele en inheemse gemeenschappen.