Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Drie locaties in Amsterdam in beeld voor vestiging Nationaal Slavernijmuseum

Drie locaties in Amsterdam in beeld voor vestiging Nationaal Slavernijmuseum

De Kop van Java, het Marineterrein en het Nelson Mandelaplein in Amsterdam lijken grote kanshebbers voor de komst van het Nationaal Slavernijmuseum, zo bericht onder andere de Amsterdamse zender AT5.

Begin 2022 liet de gemeente Amsterdam weten in totaal negen potentiële locaties in beeld te hebben. In zeven gevallen is het duidelijk om welke plekken het gaat, twee van de negen locaties zijn nog niet bekendgemaakt.

Volgens John Leerdam, een van de drie zogenoemde kwartiermakers die uiteindelijk een plan moeten indienen bij de gemeente zijn de hiervoor genoemde drie locaties de meest populaire om in aanmerking te komen voor de vestiging van het museum.

Zo’n 40 bijeenkomsten zijn gehouden in Nederland, Suriname en het Caribisch gebied waar onder meer werd gesproken over de meest geschikte locaties voor het musuem. In totaal werden de inspraakavonden voor 4.500 mensen bezocht. In Amsterdam werden vier bijeenkomsten gehouden.

De kwartiermakers hopen nog dit jaar met een advies te komen over de locatie van het Slavernijmuseum. Het besluit moet uiteindelijk door de gemeenteraad worden genomen.