Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Dorpsbewoners Piniika nemen eigen initiatief voor ontwikkeling

Dorpsbewoners Piniika nemen eigen initiatief voor ontwikkeling

Ondanks herhaalde noodkreten voor de broodnodige ontwikkeling van het dorp Piniika, gelegen in het Mapanegebied, zijn de gewenste resultaten tot op heden uitgebleven. De dorpsbewoners hebben besloten om niet langer te wachten op de overheid en andere instanties, maar zelf stappen te ondernemen richting hun ontwikkeling.

Het dorp is momenteel moeilijk bereikbaar vanwege de slechte staat van de weg, waar dagelijks vrachtwagens met houtblokken passeren. Ondanks herhaalde oproepen heeft de districtscommissaris van Para, Marlene Joden, nog geen zichtbare oplossing kunnen bieden.

De dorpsbewoners blijven echter niet stilzitten. Het vorige dorpsbestuur heeft een boot en buitenboordmotor aangeschaft, zodat ze via de Commewijnerivier naar Paramaribo kunnen reizen. Er wordt niet alleen gewerkt aan de rehabilitatie van de weg en de bereikbaarheid van het dorp, maar er zijn recentelijk ook vijf nieuwe woningen gebouwd.

Onder leiding van de dorpshoofden Frans Nijda en Meriam Needa wordt tot nu toe met eigen krachten en middelen gezorgd voor de opbouw en verdere ontwikkeling van Piniika. Het is ook de bedoeling dat degenen die afkomstig zijn uit het dorp en in Paramaribo wonen en werken, met de ontwikkeling van het dorp terug zullen keren naar hun geboorteplaats om het woongebied nieuw leven in te blazen.

De buitenboordmotor. Foto: Dorpsgezag Piniika

Er wordt een dringend beroep gedaan op de overheid om vooral de weg begaanbaar te maken en te zorgen voor het onderhoud ervan. Met begaanbare wegen wordt het voor de bewoners makkelijker om te zorgen voor de beoogde groei en bloei van het dorp.