Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘Doorstromen om kinderen niet zinloos achter te houden’

‘Doorstromen om kinderen niet zinloos achter te houden’

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) legt het bezwaar van vwo-leerlingen, neergelegd in een petitie, om niet op één dag twee examens (natuurkunde en aardrijkskunde) en (wiskunde en sociologie) af te nemen naast zich neer. Sherida Zalman, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, zei donderdag op een persconferentie dat het rooster van de vwo-leerlingen is bekeken na kennis te hebben genomen van de petitie.

“Het rooster was al heel lang bekend. Bovendien gaat het niet om alle studenten maar om slechts enkele. Het hangt af van het pakket dat ze hebben. Het is zeker niet onverantwoord van ons dat we zeggen dat we het rooster zo laten”, aldus Zalman.

“We hebben hier weinig effectieve leertijd. Wanneer onze leerlingen voor studie naar het buitenland vertrekken dan blijkt dat ze moeten wennen aan de langere studietijden”

Sherida Zalman

Opbouw leerjaren

De directeur wijst erop dat er twee vrije momenten zijn voor de leerlingen om te studeren. 29 Juni is een nationale vrije dag, IEd Al Adha en in het weekend van 1 juli hebben ze ook de gelegenheid. De directeur maakt zich ook zorgen dat leerlingen in Suriname weinig leertijd hebben op school. “We hebben hier weinig effectieve leertijd. Wanneer onze leerlingen voor studie naar het buitenland vertrekken dan blijkt dat ze moeten wennen aan de langere studietijden.”

Zalman was een van de directeuren die met minister Henry Ori van Onderwijs aanzat om de media bij te praten over ontwikkelingen op onderwijs gebied. Doorstromen is volgens minister Ori een flexibele overgang naar het volgend leerjaar of volgend onderwijstype. “De kerngedachte is dat kinderen niet zinloos achter worden gehouden.”

Uitgelegd werd dat het doorstroomsysteem geldt voor leerjaar één tot en met tien. Vanaf leerjaar elf gelden de gebruikelijke overgangsnormen. Voor leerjaar negen en tien geldt een portfolio en assessment procedure. Vandaag is de laatste dag van de assessment toets van het tiende leerjaar. Deze heeft drie dagen geduurd waarbij zes vakken zijn getoetst. Hierna wordt er een praktische toets afgenomen waarna schooladvies zal worden gegeven.

Projecten

Dankzij financiering door de Islamitische Ontwikkelingsbank Bank en de Caribbean Bank kan het ministerie enkele projecten plannen en uitvoeren. Vrijdag wordt school te Brownsweg opgeleverd. Het ministerie is bezig met de voorbereiding van de bouw van een school te Houttuin en een te De Nieuwe Grond. Er wordt aan nieuw lesmateriaal voor leerjaar zes, zeven en acht gewerkt.

De nieuwe boeken zijn al bij de drukker in België. De leerkrachten worden voorbereid om met het nieuwe lesmateriaal te werken. Volgens minister Ori is er als 70 miljoen US dollar geïnvesteerd in het onderwijs en er komt er binnenkort nog dertig miljoen bij.

Er zijn 39 praktijklokalen opgeleverd, verspreid over Atjoni, Apoera en Brokopondo. Voor september 2023 staat de oplevering gepland van twee schoolcampussen te Para en Moengotapoe. Per district zijn er tien ICT-labs, één in elk district, opgezet waardoor verbetering van afstandsonderwijs kan plaatsvinden.

Gedrag

De minister is bezorgd over het gedrag van sommige leerlingen en studenten en verwijst naar gevechten tussen scholieren die vooral op sociale media viraal gaan. “Dit gedrag heeft weinig met onderwijs te maken. Onderwijs kan niet altijd zaken die fout gaan in de maatschappij corrigeren”, zegt hij. Zijn ministerie is bezig met gerichte programma’s voor scholen en er zal met Justitie en Politie worden samengewerkt in het kader van de veiligheid op scholen.

Op dit moment zijn de leerkrachten van het dorp Guyaba in de stad, nadat zij maanden zijn geteisterd door een zwakzinnige man van hetzelfde dorp. “Je kunt het hen niet kwalijk nemen want zij voelen zich onveilig. Alleen zij hierdoor 246 kinderen verstoken van onderwijs”.