Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Doelen BTW niet volledig bereikt

Doelen BTW niet volledig bereikt

PARAMARIBO — De doelen die gesteld zijn voor de implementatie van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) zijn niet volledig bereikt. Deze conclusie werd woensdag getrokken tijdens een regeringsraadvergadering, die gehouden was in aanloop naar de evaluatie van het IMF-programma dat geplaand staat voor september.

Om de doelstellingen alsnog te behalen zullen de huidige benaderingen grondig herzien moeten worden. Tegelijkertijd wordt er gewaakt voor de bescherming van het welzijn van de samenleving tegen de prijsstijgingen. Meldt de Communicatie Dienst Suriname in een persbericht.

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning stelt dat het ministerie zich intensief inzet om dit complexe vraagstuk aan te pakken. Hij geeft aan dat er weliswaar gezegd kan worden dat de overgang van omzetbelasting van 12 procent naar 10 procent BTW, daadwerkelijk heeft geleid tot lagere belastingtarieven op producten.

Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben woensdag, op technisch niveau, overeenstemming bereikt over de derde review van het hervormingsprogramma. De leiding van het IMF zal volgend maand het finale besluit nemen.

Indien de beoordeling positief uitvalt, zal Suriname toegang hebben tot US$ 53 miljoen, wat de totale programma-uitbetalingen tot nu toe op ongeveer US$ 212 miljoen brengt.

Anti-corruptiewet

Tijdens de vergadering is eveneens aandacht besteed aan de Anti-corruptiewet. Volgens de CDS heeft de regering in de strijd tegen corruptie een belangrijke stap gezet door het ontwerp-staatsbesluit ter uitvoering van artikel 9 lid 5 en artikel 11 lid 3 van de Anti-Corruptiewet goed te keuren.

Dit besluit heeft betrekking op de Verklaring van Inkomen en Vermogen en het Register van Ontvangstbewijzen voor publieke functionarissen. Het doel hiervan is om de financiële positie van publieke functionarissen in Suriname transparanter te maken en mogelijke corruptie tegen te gaan.

Voorts is er gesproken over de herallocatie van financiële middelen binnen de ministeries. De bedoeling hiervan is om eventuele ongebruikte budgetten effectief in te zetten op gebieden waar dringende behoeften bestaan en waar mogelijk tekorten zijn ontstaan. Tenslotte werd het onderwerp grondconversie ook behandeld. In de komende week zullen besluiten worden genomen die betrekking hebben op dit onderwerp.