Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » DNA-verkiezingen scheiden van RR/DR

DNA-verkiezingen scheiden van RR/DR

De PALU is van mening dat het kamerbreed gedragen voorstel om te komen tot een kiesstelsel gebaseerd op landelijke evenredigheid, niet alleen historisch is, maar ook uiting geeft aan de politieke realiteit in De Nationale Assemblée (DNA). In het nationaal belang zouden de politieke partijen, gebruikmakend van deze politieke realiteit, nu ook kunnen doorvoeren om de verkiezingen voor ressortsraads- en districtraadsleden (RR/DR) te scheiden van de verkiezing van DNA.