Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » DNA-leden verwachten meer stootkracht van regering

DNA-leden verwachten meer stootkracht van regering

Assembleeleden zien in het nieuwe parlementaire jaar meer daadgerichte acties van de regering op verschillende fronten. De meningen van coalitie- en oppositieleden over de jaarrede van president Chandrikapersad Santokhi zijn verdeeld, maar over te ondernemen acties bij veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg zijn ze op één lijn.

Tekst Ivan Cairo

Beeld DNA

Hoopgevend en inspirerend. Dat vindt Dew Sharman, ondervoorzitter van De Nationale Assemblee, van de presentatie van Santokhi vrijdag in het parlement in zijn jaarrede. “De toonzetting dat we vanuit een diep dal komen en nu, via stabilisatie, richting groei gaan, stemt mij goed”, stelt de politicus. Hij verwijst naar een aantal zaken die te maken hebben met stimulering van lokale productie die door het staatshoofd zijn genoemd.

Sharman: “Er is genoeg reden om optimistisch te zijn, om te zeggen dat we de goede kant opgaan.” Dat onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg als prioriteitsgebieden zullen worden aangepakt stemt hem ook goed. “Dit is heel belangrijk, omdat dit erg speelt op de perceptie van de grote samenleving. Als kinderen niet naar school kunnen gaan of dat niet op een menswaardige wijze kunnen of als de zorg tekortschiet omdat je medische zorg ontbeert, dan werkt dat door in de samenleving op het gevoel van de burgerij.” Hetzelfde geldt voor veiligheid.

Weinig perspectief

De mening van NDP-assembleelid Melvin Bouva staat haaks op die van Sharman. Hij vindt dat de toespraak van Santokhi “onvoldoende perspectief heeft geboden voor het komende dienstjaar en voor de toekomst”.

‘Nu wordt er nog minder verdiend en nog meer geleend’

NDP-assembleelid Melvin Bouva

De jaarrede die een concrete toelichting moet zijn van de begroting van het dienstjaar 2024 had volgens hem meer weg van een algemene politieke beschouwing. Het staatshoofd heeft, aldus Bouva, geen concrete zaken genoemd die hij met zijn regering wil aanpakken. “Ik heb zelden een jaarrede gehoord zonder het noemen van concrete voornemens en targets.”

Vooral het ontbreken van concrete data of tijdsperiode waarin de regering bepaalde zaken zou willen realiseren, is de NDP’er opgevallen. Daarnaast zijn er volgens hem geen concrete prioriteiten gesteld voor het komende dienstjaar die zijn genoemd door Santokhi. “Ik had verwacht dat de president heel duidelijk zou aangegeven dat er een echte verlichting voor de deur staat voor de samenleving ten aanzien van het dagelijkse bestaan en de koopkracht die iedereen ontbeert”, aldus Bouva.

‘Wollig gepraat’

Ook de mededelingen over onderwijs vindt hij summier en bij gezondheidszorg bediende de president zich van “wollig gepraat”. De parlementariër vraagt zich af hoe prioriteit zal worden gegeven terwijl “op dit moment meer dan de helft van de bedden in het Diakonessenhuis leeg staat, om maar niet te praten over medicatie die niet kan worden verstrekt”. “De president benoemt dat probleem, maar anders dan donatie uit India is niets gezegd hoe dat probleem op te lossen.”

Wat Bouva ook minder vindt is dat 20 procent van de inkomsten op de begroting 2024 zal komen van “leningen en een klein deel door donaties”. Dit komt er volgens hem op neer dat de regering hetzelfde doet, namelijk het sluiten van te veel leningen, iets wat de vorige regering zeer kwalijk werd genomen. “Nu wordt er nog minder verdiend en nog meer geleend.”

Concrete acties

Abop-fractieleider Obed Kanapé ziet in 2024 graag concrete acties van de regering om onder meer de veiligheid, ook in het binnenland, aan te pakken en te verbeteren. De politie moet voldoende middelen en materiaal krijgen om haar taken naar behoren uit te kunnen uitvoeren.

Het is voor de politicus onacceptabel dat bijvoorbeeld de politie te Stoelmanseiland niet over een eigen boot beschikt en voor transport afhankelijk is van de goodwill van burgers. “Yu no kan taki dati yu o poti skowtu na Stoelmanseiland fu garandeer veiligheid, dan hebben ze niet eens een buitenboordmotor of een boot om te kunnen uitrukken wanneer er op een goudveld een beroving plaatsvindt en moeten ze de burgerij bedelen om transport”, zegt de fractieleider.

Voor gezondheidszorg geldt hetzelfde meent Kanapé. “Als dat prioriteit is dan moeten we dat kunnen zien in de activiteiten van de regering. De uitvoering zal het bewijs zijn van wat prioriteit is in deze fase.”

Eenheid

De huidige coalitie maakt volgens de politicus een kans om te komen in de volgende regering als ze daadwerkelijk God als haar leidsman neemt, zoals Santokhi zijn toespraak beëindigde en doet wat aan de samenleving is beloofd. “Als dat gebeurt, zal niemand twijfelen of de regering haar best heeft gedaan en haar best doen is goed genoeg om door te gaan met het goede werk. Wat we willen zien in de regering is eenheid en niet eenheid in de zin van lippendienst.”

Kanapé wil merken dat de president noch vicepresident gekleurd is, maar de totale samenleving begeleidt in één bepaalde richting. “Als we de president horen, moeten we niet de president van de VHP of van één of andere groep horen. We moeten de president horen die een team heeft samengesteld waarin hij vertrouwen heeft om het te begeleiden naar een punt waar het doet wat het heeft beloofd voor het land te doen”, aldus de Abop-fractieleider.