Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » DNA keurt aanvullende begroting goed

DNA keurt aanvullende begroting goed

Geheel volgens de verwachtingen is de suppletoire begroting van de regering voor het huidig dienstjaar vrijdagavond met coalitie meerderheid (VHP, ABOP/PL) van 27 stemmen door de Nationale Assemblee goedgekeurd. De oppositie (NDP,BEP) stemde met 15 stemmen tegen. De NPS-fractie was niet in de zaal aanwezig bij de stemming. 

Financiën-minister Stanley Raghoebarsing zei dat de aanvullende begroting noodgreep is van de regering om de resterende maanden van dit jaar te kunnen doorkomen. Er moest binnen de eerder dit jaar goedgekeurde begroting met verschillende posten worden geschoven. De grootste verschuiving heeft plaatsgevonden binnen de hoofdpost Operationele Uitgaven, waaronder voor Lonen en Salarissen. Die zijn fors toegenomen. Dit komt door de SRD 2.500 koopkrachtversterking die aan ambtenaren en hen gelijkgestelden zijn uitbetaald. Het gaat om circa 53.500 ambtenaren en 34.000 anderen, in totaal 86.000 personen.

De extra financiële middelen zijn gehaald uit de hoofdpost Programma’s van de begroting. Dit betekent dat er minder geld overblijft voor de regering om beleid en projecten uit te voeren. Volgens minister Raghoebarsing was het in maart dit jaar, toen de oorspronkelijke begroting door het parlement werd goedgekeurd reeds duidelijk dat er een aanvullende begroting zou komen. De regering was toen reeds bezig met onderhandelingen over koopkrachtversterking en de verhoging van diverse toelagen.

Met de aanvullende begroting zijn de totale overheidsontvangsten met SRD 323 miljoen afgenomen naar SRD 50,4 miljard. De uitgaven daarentegen zijn met SRD 220 miljoen toegenomen naar SRD 52,9 miljard. Het begrotingstekort is 1,8 procent van de BBP. Die is vanwege de inflatie bijgesteld van SRD 119,8 miljard naar SRD 135,5 miljard.

SS