Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » DNA blundert door wijziging Grondwet niet in stemming te brengen

DNA blundert door wijziging Grondwet niet in stemming te brengen

De Nationale Assemblee heeft vrijdagavond geblunderd door per vergissing het wetsvoorstel voor nadere wijziging van de Grondwet niet in stemming te brengen. In plaats daarvan is het wetsvoorstel nadere wijziging Kiesregeling tweemaal in stemming gebracht. 

Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft voor maandag 16 oktober de leden geconvoceerd om alsnog over de wijziging van de Grondwet te stemmen. Deze parlementaire blunder had duidelijk te maken met vermoeidheid en het late uur van het moment waarop de stemming plaatsvond. De debatten afgelopen vrijdag in aanloop naar het moment van de stemming, kenmerkte zich door lange schorsingen. Deze schorsingen waren nodig opdat de fractieleiders met elkaar konden overleggen om consensus te bereiken over issues die met de wijziging van de Kiesregeling te maken hadden.

Het fractieleidersoverleg was zeer intensief en de druk om consensus te bereiken om vervolgens tot stemming over te gaan was erg groot. Issues die speelden waren onder meer de kwestie van voorkeurstemmen, districtsbestuur, aanpassing van de waarborgsom en het mogen stemmen in een ander district dan op het stembureau waar op de oproepingskaart staat aangegeven. Vooral het laatste was een heet hangijzer voor de ABOP-fractie. 

Stemmen in een ander district

Tijdens de debatten over de wijziging van de Grondwet en de Kiesregeling, die twee weken in beslag hebben genomen, heeft de ABOP-fractie steeds erop aangedrongen om bij de wijziging van de Kiesregeling mee te nemen de mogelijkheid voor kiezers van vooral het diepe binnenland om in een ander district dan waar zij woonachtig zijn, te mogen stemmen. Dit had te maken met de verre afstanden die men moet overbruggen om het voor hen aangewezen stembureau te bereiken. Ook verblijven velen die hun officiële verblijfplaats in de verre binnenlanden hebben, om diverse redenen voor langere perioden in bijvoorbeeld de districten Paramaribo en Wanica. Voor deze groep kiezers zou de wet het mogelijk moeten maken om in Paramaribo of in Wanica te mogen stemmen.

Na intensief overleg tijdens een lange schorsing is uiteindelijk in de Kiesregeling gekozen voor een formulering waar een ieder mee kon leven. Namelijk besloten werd dat men wel op een ander stembureau zijn of haar stem mag uitbrengen, met dien verstande dat het om een stembureau gaat in hetzelfde bestuursdistrict. 

Onder druk van de omstandigheden van het moment heeft Assemblrrvoorzittr Bee per abuis het wetsvoorstel voor wijziging van de Grondwet niet in stemming gebracht, maar in plaats daarvan de wetswijziging Kiesregeling twee keer in stemming gebracht.  

SS