Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Diep gezonken

Diep gezonken

ROZENGEUR / Gerold Rozenblad

Uiteindelijk begint na een maand zijn gelijk zich steeds meer af te tekenen. Of hij hierover blij zal zijn valt te betwijfelen. Ik denk dat de man nog treuriger zal zijn dat zijn leeftijdsgenoten zo zijn afgegleden. Ongeveer een maand terug maakte Ceejay Wiebers bekend dat hij aanwijzingen heeft dat jeugdraadsleden zijn omgekocht om een bepaald gedrag te tonen bij het kiezen van de leiding van de Nationale Jeugdraad (NJR).

Hij kwam er bij toeval achter toen hij in de buurt was van het kantoor van het Nationaal Jeugdinstituut, waaronder de NJR valt, en een aantal van zijn collega’s het gebouw zag verlaten, terwijl geen meeting was uitgeschreven. Hij was de fungerend voorzitter en wist niets van een meeting.

Van de directie van het Nationaal Jeugdinstituut kreeg hij te horen dat de leden hun  transportvergoeding waren gaan ontvangen. Dat klopte niet, omdat ook leden van Paramaribo in de groep waren en de vergoeding slechts geldt voor leden van de districten.

“Echter, het ontvangen van de jongeren alleen al om hun stemadvies te geven is voldoende inmenging”

De zaak dreigde in de doofpot te belanden toen minister Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken verklaarde dat de verkiezingen democratisch zijn verlopen en dus niets aan de hand is. Het verhaal van IPads, IPhones en meer werd van tafel geveegd.

Wiebers dreigde het slachtoffer te worden van zijn klokkenluiden, want hij zou de beschuldiging slechts gedaan hebben omdat hij niet was gekozen tot voorzitter. Hij hield zich verder koest. En nu maakt Mac Andrew zelf bekend dat tijdens een ontmoeting een aantal leden heeft toegegeven dat zij op de koffie waren bij de vp en daar stemadvies hebben gekregen.

De minister zegt zelf ook contact te zullen maken met de vp om zijn kant van het verhaal te horen. Het siert de minister wel dat hij zelf bekend maakt wat er nu gaande is, terwijl hij het onder het tapijt had kunnen vegen.

Ergens heb ik het vermoeden dat de bewindsman de klokkenluider wel heeft geloofd, maar niets om handen had om op te treden. Nu, bij een bijeenkomst is de informatie de jeugdigen wel ontfutseld. En natuurlijk zullen ze zeggen niets te hebben ontvangen. En de vp zal ook plechtig aangeven dat hij niets heeft gegeven.

Echter, het ontvangen van de jongeren alleen al om hun stemadvies te geven is voldoende inmenging. En op basis daarvan alleen zou Mac Andrew mijns inziens reeds maatregelen moeten kunnen nemen. Welke die dan ook zouden kunnen zijn. Immers blijft het aanmodderen met politieke bemoeienis bij dit jongerenlichaam.

De bedoeling was bij de oprichting juist dat die jongeren los van de politiek initiatieven zouden nemen, ter versterking van hun leeftijdsgenoten en deze deponeren bij de politiek ter ondersteuning. Het is echter verworden tot kweekvijver van de politiek die naar blijkt er zijn handen niet vanaf kan houden, wat ook de structuur mag zijn.

Je zou de beschuldigende vinger slechts naar de politiek en de jongeren kunnen richten. Echter vraag ik mij in het verlengde hiervan af wat de thuissituatie van deze jongeren is. Zijn hun ouders partijgenoten die hun kinderen lanceren voor een positie, denkend zo hun toekomst veilig te stellen? Of hebben zij een ernstige neusbloeding.

Je kan mij niet zeggen dat als verantwoordelijke ouder, na de berichtgeving jij je kind niet stevig aan de tand voelt over diens integriteit. Ik bedoel maar te zeggen dat als ook thuis niet wordt opgetreden, het slechts aangeeft hoe diep we met zijn allen zijn gezonken.

roziegeur@gmail.com