Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Diaspora Instituut Nederland gereanimeerd

Diaspora Instituut Nederland gereanimeerd

PARAMARIBO — John Brewster is de nieuwe voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland, dat opnieuw is geïnstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi. Het orgaan moet de relaties tussen bedrijven, organisaties, instituten en personen in Nederland en Suriname stimuleren.

Het instituut werd al in september 2021 door het staatshoofd geïnstalleerd met als doel de Surinaamse diaspora in Nederland op een structurele en georganiseerde wijze een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van Suriname op basis van de behoeften van het land. Echter, in augustus 2022 legde het bestuur zijn functie neer.

De toenmalige DIN-voorzitter Kathleen Ferrier liet in een brief weten dat – na overleg met de regering en een interne evaluatie – is besloten dat er een herbezinning op de benadering van het diasporabeleid nodig is en dat het huidige bestuur daarom aftreedt. “De persoonlijke betrokkenheid van de huidige bestuursleden bij die verschillende lopende projecten blijft onverminderd bestaan”, schreef Ferrier nog.

Verbinding boven verdeling

Omdat het instituut als vehikel voor de inzet van de diaspora bleef bestaan, werd bestuurslid John Brewster gehandhaafd en zou hij mogelijkheden voor een doorstart bekijken. In een persbericht schrijft de Communicatiedienst Suriname dat Santokhi na evaluatie heeft gemeend DIN naar het kabinet van de president toe te trekken om verder richting te kunnen geven.

De herinstallatie van het instituut vond zaterdag plaats tijdens een Zoommeeting met leden van diaspora-organisaties uit Nederland, Amerika, Dubai en Zwitserland. Santokhi gaf daarbij aan dat het DIN voor de verbinding moet zorgen tussen Nederland en Suriname.

Hij hield de leden daarom voor om vooral samen te werken met elkaar en niet tegenover elkaar te staan. “Laten we de verbinding boven de verdeling zetten”, benadrukte het staatshoofd. Hij riep op om boven elkaar uit te stijgen en te werken aan een betekenisvolle, gezamenlijke toekomst. De leden vroeg hij ook om altijd het pad van dialoog te kiezen. “Ik heb eenieder nodig, waar zij dan ook in de wereld moge zijn”, aldus Santokhi.