Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Dharm Mungra: “Sterke familiebanden geheim voor succesvolle immigratie, het gezin is een krachtige motor”

Dharm Mungra: “Sterke familiebanden geheim voor succesvolle immigratie, het gezin is een krachtige motor”

Dharm Mungra, voorzitter van De Nieuwe Leeuw (DNL), viert 150 jaar Hindostaanse Immigratie in Suriname vanuit de gedachte dat dit een periode is waarin iedereen genoeg tijd heeft gehad om aan elkaar te wennen. “Ik geloof zelfs dat het volk dat ook weet wat men aan elkaar heeft”, geeft hij daarbij aan. Mungra noemt het “jammer” dat de totale acceptatie van elkaar toch nog niet het geval is en dat schrijft hij toe aan de politiekvoering. “Politieke partijen zijn vooral nog op etnische basis gestoeld en hebben er belang bij om het koloniale verdeel en heers in stand te houden.

Visie
“Al belijdt men met de mond zogenaamd nationalist te zijn, je merkt dat alle groepen dit gebruiken en dat komt doordat bijna geen enkele politieke partij is gestoeld op ideologische visie om een te komen tot een bepaalde ontwikkeling”, stelt Mungra. Hij benadrukt dat een ontwikkelingsvisie vaak ontbreekt. “Dus het enige argument is om op basis van etnische sentimenten een achterban te verwerven.” 

Om deze reden zegt de voorzitter van DNL dat het nu tijd is dat de politiek een streep trekt onder deze manier van politiekvoering. “Ze moeten visies presenteren en dit nalaten anders komen wij er nooit.” Wel merkt hij op, dat naarmate de tijd voortduurt de samenleving zich steeds meer vermengt met elkaar en daarin ziet de politicus wel dat “de evolutie zaken vanzelf zal rechttrekken.” Hij licht toe dat dit wel nog vele jaren zal duren en dat wij als samenleving ondertussen wel met elkaar verder moeten.

Succesvol

De immigratie van de hindostaanse gemeenschap, 150 jaar geleden, omschrijft Mungra als succesvol. “We hebben de samenleving niet alleen verrijkt qua cultuur en culinaire zaken, maar ook door in bepaalde sectoren actief te zijn, zoals de landbouw en de handel, en dat is aardig gelukt.” Een van de zaken waar Mungra dit succes aan toeschrijft zijn de sterke gezinsstructuren. “Het gezin is een krachtige motor waar je gezamenlijk zaken mee kan ondernemen en met meer kan je veel meer.” Als voorbeeld noemt hij zijn eigen familie. “Wij waren als familie altijd met 63 personen bij elkaar.” Hij zegt tot slot dat deskundigen studies hebben gedaan binnen bepaalde gemeenschappen, zoals ook bij de Joden, en dat sterke familiebanden een van de geheimen is voor het succes, aldus Mungra.

RB