Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd

Derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd

Op vrijdag 15 september 2023 heeft het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) de derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd. In totaal hebben 18 militairen deze cursus succesvol afgerond. Met het ontvangen van hun certificaten zijn hun kennis en vaardigheden op het gebied van straffen verder verbeterd, wat zal bijdragen aan een professionelere uitvoering van tuchtprocessen.

Majoor Brian Landveld, commandant van de Militaire Academie, is verheugd dat het IDO erin geslaagd is om binnen enkele maanden de derde tuchtrechterscursus af te ronden. Het is volgens hem belangrijk dat de officieren die deze cursus hebben gevolgd, de opgedane kennis ook daadwerkelijk in de praktijk toepassen. “De discipline binnen de organisatie wordt gehandhaafd door de officier. En dat zal pas een feit zijn als de tuchtrechters niet bang zijn om zonder enige vooringenomenheid op te treden wanneer militairen zich schuldig maken aan tuchtvergrijpen of handelingen die in strijd zijn met de militaire tucht en regels”, aldus majoor Landveld.

Na de start van de tuchtrechterscursussen in januari, die na meer dan 30 jaar weer werden gehouden, werd eind maart de eerste groep tuchtrechters afgeleverd en in mei volgde de tweede groep. In november van dit jaar zal de vierde tuchtrechterscursus van start gaan als onderdeel van de Voortgezette Officiers Opleiding (VOO). Dit zal de laatste tuchtrechtscursus zijn voor het jaar 2023.