Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd

Derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd

PARAMARIBO — Het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) heeft vrijdag achttien militaire tuchtrechters afgeleverd. Met het in ontvangst nemen van hun certificaten zijn de kennis en vaardigheden tot straffen verder aangescherpt voor een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtrechtproces.

De commandant van de Militaire Academie, majoor Brian Landveld, is verheugd dat het IDO binnen enkele maanden de derde tuchtrechtscursus heeft kunnen afronden. Het is volgens hem belangrijk dat de officieren, die  deze cursus hebben gevolgd, ook daadwerkelijk de opgedane kennis toepassen in de praktijk.

“De discipline binnen de organisatie wordt gehandhaafd door de officier. En dat zal pas een feit zijn als de tuchtrechters niet bang zijn om zonder aanziens des persoons op te treden, wanneer blijkt dat militairen zich schuldig maken aan tuchtvergrijpen dan wel handelingen die in strijd zijn met de militaire tucht en regels”, aldus majoor Landveld.

Na de kick-off van de tuchtrechterscursussen in januari, die na ruim 30 jaar weer zijn gehouden, werd eind maart de eerste groep tuchtrechters afgeleverd en in mei een tweede groep. In november dit jaar zal een aanvang worden gemaakt met de vierde tuchtrechterscursus en wel als onderdeel van de Voortgezette Officiers Opleiding (VOO). Die zal dan de laatste tuchtrechtscursus zijn voor dit  jaar.