Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd

Derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd

Het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) heeft op 15 februari de derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd. In totaal betreft het 18 militairen die deze cursus succesvol hebben voltooid. Door het ontvangen van hun certificaten zijn de kennis en vaardigheden van degenen die bevoegd zijn om straffen op te leggen of klachten te behandelen verder verfijnd, wat zal bijdragen aan een meer professionele uitvoering van een doeltreffend tuchtproces.

Majoor Brian Landveld, commandant van de Militaire Academie, is verheugd dat het IDO binnen enkele maanden de derde tuchtrechtscursus heeft kunnen afronden. Het is volgens de majoor belangrijk dat de officieren, die allemaal deze cursus hebben behaald, ook daadwerkelijk de opgedane kennis toepassen in de praktijk.

“De discipline binnen de organisatie wordt gehandhaafd door de officier. En dat zal pas een feit zijn als de tuchtrechters niet bang zijn om zonder aanziens des persoon op te treden, wanneer blijkt dat militairen zich schuldig maken aan tuchtvergrijpen dan wel handelingen die in strijd zijn met de militaire tucht en regels”, aldus majoor Landveld.

Na de kick-off van de tuchtrechterscursussen in januari, die na ruim 30 jaar weer zijn gehouden, werd eind maart de eerste groep tuchtrechters afgeleverd en in mei weer een tweede groep. In november dit jaar zal een aanvang worden gemaakt met de vierde tuchtrechterscursus en wel als onderdeel van de Voortgezette Officiers Opleiding (VOO). Die zal dan de laatste tuchtrechtscursus zijn voor het jaar 2023.