Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘Denki Yu Tamara’, beroepenbeurs Rosebel Gold Mines

‘Denki Yu Tamara’, beroepenbeurs Rosebel Gold Mines

PARAMARIBO — Multinational Rosebel Gold Mines heeft scholieren van Brokopondo middels de beroepenbeurs ‘Denki Yu Tamara’  bekendgemaakt met verschillende beroepskansen. De beurs is vrijdag gehouden en ging gepaard met de launch van de “Pit Intrudors Public Awareness (PIPA)”-campagne.

Deze campagne heeft tot doel het indringen van illegale goudzoekers in de mijngebieden van Rosebel Gold Mines te ontmoedigen door informatie te verschaffen over de gevaren. Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft de scholieren bemoedigd de informatie goed tot zich te nemen.

Leerlingen van O.S. Victoria, Mulo Brokopondo, LBO Brokopondo en O.S. Brownsweg werden geïnformeerd over de beroepsmogelijkheden bij lokale ondernemingen en overheidsinstanties. Het is de bedoeling om alternatieve beroepen, die er buiten de goudwinning bestaan, te promoten.

De onderwijsminister toonde zich ingenomen met het initiatief. Hij ziet graag dat ook volgens dit concept scholieren in andere districten geïnformeerd worden over beroepskansen en de scholing die nodig is. Ori is tijdens een motivatiesessie ingegaan op vragen van leerlingen van het VOJ-onderwijs in Brokopondo. Hij drukte hen op het hart het pad van onderwijs te blijven volgen voor een breder toekomstperspectief.

PIPA-campagne

Ten aanzien van de PIPA-campagne zegt Jerry Finisie, manager Community Relations and Development en trekker van de activiteiten, dat dagelijks ruim 200 illegale goudzoekers (ook wel “ukem” genoemd) hun leven op het spel zetten in de mijngebieden.

Zij begeven zich met soms noodlottig gevolg in de 80 meter diepe mijnen waar er met dynamiet wordt gewerkt. De functionaris constateert ook een nieuwe ontwikkeling, namelijk dat de illegale goudzoekers elkaar gewapend te lijf gaan en er niet zelden doden vallen.

Gedurende de informatiesessie, ondersteund door promoliederen van de artiesten Rise-L en Faya Shule, zijn de scholieren gewezen op de gevaren. De bewustwordingscampagne zal dit jaar met de slogan ‘A gowtu no waarti a nowtu’ kracht worden bijgezet.