Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Defensieminister Mathoera: “Ik weet niets af van Asawini”

Defensieminister Mathoera: “Ik weet niets af van Asawini”

De ontwikkelingen rond Regita ‘Asawini’ Edenburg worden met de dag schrikbarender. Volgens minister Krishna Mathoera van Defensie, heeft zij geen informatie met betrekking de beschuldigingen die worden gedaan aan het adres van Asawini. Dit zei de bewindsvrouw gisteren vóór aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

De minister heeft aangegeven, dat zij niet in het bezit is van de specifieke informatie die nodig is om de situatie te beoordelen en een standpunt in te nemen over wat er is gebeurd. Het is mogelijk dat een persoon wordt uitgezet op grond van verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Indien er situaties ontstaan die in strijd zijn met de openbare orde, is het de verantwoordelijkheid van de regering om passende maatregelen te nemen. Volgens de minister zou er een dossier moeten worden opgesteld waarin duidelijk wordt aangegeven welke handelingen in strijd zijn met de openbare orde.

Op basis van deze informatie kan er een besluit worden genomen over de arrestatie van een persoon, met name als het een vreemdeling betreft, en kan er overgegaan worden tot uitzetting uit het land.
Minister Mathoera benadrukte de noodzaak van duidelijke communicatie met Asawini over de regels die zij had overtreden, voordat er verdere stappen werden genomen.

Het was van belang dat zij op de hoogte werd gesteld van de verstoring van de openbare orde. Volgens de minister zijn de richtlijnen gebaseerd op wat de wet voorschrijft.

Tijdens een interview met STVS heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) verklaard dat Asawini betrokken was bij opruiing en verstoring van de rechtsorde. De minister beweerde ook dat Asawini bezig was met het onrechtmatig oprichten van haar eigen leger.

Verder verklaarde de bewindsman dat Asawini onbevoegd markeringen plaatste in gebieden waar zij geen bevoegdheid had. Volgens de minister van Juspol zijn al deze handelingen strafbaar.

De zaak rond Asawini blijft tot op heden nog steeds onduidelijk. De regering heeft nog geen persconferentie gehouden om de juiste informatie met de gemeenschap te delen. Dit heeft geleid tot veel verwarring en onzekerheid in de gemeenschap over wat er precies is gebeurd.

Speculaties zijn wijdverspreid, vooral omdat mensen vermoeden dat Asawini onder dwang is bedreigd om het land te verlaten en dat haar vertrek niet vrijwillig was. Afgelopen zondag heeft Asawini op eigen initiatief besloten om naar Nederland te vertrekken, nadat de regering haar eerst naar Frans-Guyana had gebracht met de bedoeling haar via dat buurland terug te sturen naar Nederland.

Vanwege onduidelijkheden vanuit Suriname werd ze echter teruggestuurd naar Suriname, waarna ze onder begeleiding van de Nederlandse Ambassade vanaf de Johan Adolf Pengelluchthaven vertrok.