Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Defensie ziet veel personeel vertrekken

Defensie ziet veel personeel vertrekken

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — Het aantal van 4.748 personeelsleden van het ministerie van Defensie in 2021 is met 595 teruggevallen tot 4.153 op dit moment. 172 Medewerkers kregen dit jaar oneervol ontslag. Het grootste deel van hen was militair. Aan 141 personen is op eigen verzoek ontslag verleend. Deze cijfers heeft minister Krishnakoemarie Mathoera gedeeld tijdens een persconferentie.

De daling van het aantal medewerkers vloeit ook voort uit het feit dat Defensie SRD 762 miljoen beschikbaar heeft voor onder meer salarissen, premies, bonussen, brandstof, voeding en transportmiddelen.

“Als mens hebben we allemaal een bepaalde elasticiteit. Niet eenieder is in staat om bepaalde gebeurtenissen te absorberen”

Legerbevelhebber Werner Kioe A Sen

In 2022 en dit jaar zijn er geen mensen in dienst genomen, maar via een wervingstraject zullen ten minste honderd manschappen worden aangetrokken. Jayant Bidesie, onderdirecteur Financiële Zaken, noemde het begrote bedrag tijdens het persmoment “bij lange na niet genoeg” om alle kosten te dekken.

Bijna 90 procent van de begroting gaat alleen naar salaris. Slechts 11 procent is bestemd voor investeringen. Maandelijks moet per persoon SRD 2.500 aan koopkrachtversterking worden betaald, wat leidt tot een tekort in het budget. De koersschommeling en stijgende brandstofprijzen spelen een belangrijke rol hierin.

Mentale gezondheid

Bevelhebber Werner Kioe A Sen van het Nationaal Leger bleef maandag stilstaan bij het menselijke aspect van het Defensiepersoneel. “Als mens hebben we allemaal een bepaalde elasticiteit. Niet een ieder is in staat om bepaalde gebeurtenissen te absorberen”, sprak hij.

De meest voorkomende vergrijpen bij de medewerkers zijn volgens hem huiselijk geweld en diefstal. Hij zei dat wordt nagegaan of het personeel om wie het gaat de consequenties van hun handelen beseffen en voegde toe dat aan bewustwording wordt gewerkt. Als een medewerker wordt betrapt op een vergrijp en voor de krijgsraad komt, kan deze zijn baan verliezen. In dit proces worden ook de militaire sociale dienst, maatschappelijk werkers, mensen met psychologische kennis en geestelijken betrokken.

De minister onderstreepte dat wordt gewerkt aan een strak sanctiebeleid, maar dat er ook een afdeling voor rehabilitatie is. Deze zorgt er dan voor dat wanneer iemand wordt voorgedragen voor een tuchtstraf, vooraf met betrokkene wordt gesproken. “We sturen mensen niet zonder meer weg, maar kijken eerst hoe wij hen kunnen helpen”, zei ze.

Investeren in personeel

Daarnaast is er een fonds voor medewerkers die directe en plotseling financiële hulp nodig hebben, bijvoorbeeld voor reparatie van hun voertuig. Personeel mag bij dit fonds voor maximaal SRD 10.000 lenen tegen een zachte rente.

Zowel de bevelhebber als de bewindsvrouw vindt investeren in het personeel belangrijk. Dit jaar zijn er al 69 beurzen geschonken door bevriende naties, zoals Brazilië, China, Frankrijk, India, Nederland en de Verenigde Staten om het kader te versterken. Zelf geeft het ministerie ook beurzen. Op dit moment volgen acht studenten een masterstudie aan de FHR School of Business.

Operaties

Er worden operaties uitgevoerd om het Surinaamse territoir te vergroten. De Gran Mati-operatie die momenteel gaande is, is daar een voorbeeld van. Bij deze acties wordt ook gesproken met het traditioneel gezag. Er zijn nu operaties gaande te Langatabiki en Powaka. In de derde editie van Gran Mati worden ook Corneliskondre en Coronie aangedaan. De ondersteuning aan het Korps Politie Suriname, om de veiligheid te garanderen, wordt voortgezet.