Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Debat over diversiteit Haagse besturen

Debat over diversiteit Haagse besturen

Debat over diversiteit Haagse besturen

Stichting Dunya Nederland organiseert in samenwerking met de VBM Businessclub een interactieve bijeenkomst met als thema: “De kracht van Facebook, Twitter en LinkedIn“.
Door de komst van social media als Twitter, Facebook en Linkedin is het contact maken en onderhouden met bekenden en onbekenden gemakkelijk geworden. Ook steeds meer ondernemers maken in deze moeilijke economische tijd gebruik van het instrument van digitaal netwerken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van ondernemers zal worden verkend hoe social media kan worden ingezet om een product, dienst of bedrijf te profileren.

Stichting Dunya Nederland vraagt tijdens deze bijeenkomst aandacht voor evenredige bestuursparticipatie in de stad Den Haag zodat besturen meer een afspiegeling zijn van de Haagse samenleving. Aanleiding voor dit initiatief zijn de recente publicaties op de voorpagina van dagblad Trouw dat Haagse besturen van kunst, cultuur en onderwijsinstellingen nauwelijks een afspiegeling vormen van de bevolkingssamenstelling in de stad.

PvdA Gemeenteraadslid Rajesh Ramnewash ‘Den Haag stelt terecht hoge eisen aan nieuwkomers in deze stad zoals het leren van de Nederlandse taal. Maar met de derde of zelfs soms vierde generatie niet westerse allochtone Hagenaars in de schoolbanken is de vraag of eisen stellen aan integratie ook niet de verplichting met zich meebrengt dat er gelijke kansen zijn voor alle Hagenaars’. Onderzoek uitgevoerd op iniitiatief van Ramnewash wees uit dat slechts 3% van de Haagse besturen divers is samengesteld. Daar schaam ik me voor.

De PvdA’er dient morgen een motie in tijdens de raadsveragdering met als strekking dat alle instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen verantwoording afleggen over hun beleid wat zij hebben gedaan om meer diversiteit in zowel organisatie als bestuur te krijgen. Voorzitter Lucia Baboelal van Stichting Dunya: ‘Daarom gaan we in debat met wethouder Marnix Norder van Wonen en Integratie over de vraag waarom er in Den Haag nog geen evenredige vertegenwoordiging is op plekken waar beslissingen worden genomen’.

Social media maken dat politici, bekende Nederlanders maar ook bestuurders van Haagse instellingen eenvoudiger en laagdrempeliger zijn te bereiken en te informeren. Het is het onderzoeken waard of deze sociale digitale netwerken ook effectiever kunnen worden ingezet om evenredige bestuursparticipatie te creëren.

Programma:
18:00-18:15 Inloop en mogelijkheid voor rondleiding door het voormalig
hoofdkantoor van de Nutsspaarbank en de tuin
18:15-18:30 Welkomstwoord Pierre Heijnen voorzitter VBM-Businessclub en
Gert-Jan Ankoné directeur Bureau Discriminatiezaken
18:30-19:15 Interactieve workshop digitaal netwerken
19:15–20:00 Debat met wethouder Marnix Norder (Wonen en integratie) over
diversiteit in Haagse besturen o.l.v. Lucia Baboelal, voorzitter
Stichting Dunya Nederland
20:00 uur Gelegenheid tot netwerken met Indiaas buffet verzorgd door MRC
Catering
21:00 uur Einde bijeenkomst
Aanmelden

U kunt zich uitsluitend aanmelden via www.vbmbusinessclub.nl.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in verband met de capaciteit van de Bankhal en inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.

Deelname voor VBM leden en voor donateurs van Stichting Dunya Nederland is kosteloos, drankjes zijn voor eigen rekening. Niet- leden betalen 25 euro.

Datum: Woensdag 25 April ’12
Tijd: 18.00-21.00 (Let op: Het debat met wethouder Norder is van 19.15-20.00 uur!)
Locatie: Bankhal van het Nutshuis, Riviervismarkt 5 2513 AM Den Haag (tegenover de Grote Kerk)


Posted

in

by