Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » De vroegere slavernijbanden van de Braziliaanse bank zullenonderzocht worden.

De vroegere slavernijbanden van de Braziliaanse bank zullenonderzocht worden.

Braziliaanse aanklagers zijn begonnen met een civiel onderzoek naar een van de grootste banken van het land om de historische banden van deze bank met slavernij te onderzoeken. Dit is een ongekende stap om Braziliaanse instellingen ter verantwoording te roepen voor hun rol in de slavernij van miljoenen Afrikanen.

Banco do Brasil werd vorige week op de hoogte gesteld van het openbare onderzoek en herstelbetalingen werden overwogen vanwege de banden van de bank met de transatlantische handel in zwarte mensen. Aanklagers besloten tot actie nadat een groep historici de aandacht vestigde op de duistere geschiedenis van de bank en het belang benadrukte van openbare erkenning van de banden met slavernij en discussie over herstelbetalingen.

Brazilië was het laatste land in Amerika dat de slavernij afschafte en heeft moeite gehad om met dit erfgoed om te gaan. Het lang verborgen gehouden instituut van geïnstitutionaliseerd racisme heeft de mythe van een raciale democratie in stand gehouden. Hoewel de Braziliaanse samenleving stappen heeft gezet richting erkenning van de rol die slavernij speelde bij de opbouw van de overwegend zwarte natie, vragen aanklagers nu om informatie over de financiële banden van de bank met mensenhandelaren en om mogelijke herstelbetalingen.

Torian van de Federale Fluminense Universiteit in Rio de Janeiro merkte op dat “de confrontatie met instellingen en individuen over hun verantwoordelijkheid voor de slavenhandel nog moet beginnen”. Martha Abreu, een van de academici die betrokken is bij het onderzoek, voegde eraan toe: “Het is tijd voor deze informatie om openbaar te worden.”

Banco do Brasil, dat nu de op een na grootste publieke bank van Brazilië is, werd opgericht in 1808. Historici stellen dat de financiële instelling kapitaal verkreeg uit op slavernij gebaseerde economische activiteiten en publieke inspanningen financierde om de slavenhandel te behouden en afschaffing te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat verschillende personen die bekend waren met het bezitten of verhandelen van tot slaaf gemaakte mensen, belangrijke posities bekleedden bij de bank gedurende de 19e eeuw. Een van hen was José Bernardino de Sá, een van de belangrijkste aandeelhouders van Banco do Brasil na de heroprichting in 1853 na een liquidatieproces, en een beruchte slavenhandelaar. Historici wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor de gedwongen ontscheping van ongeveer 19.000 Afrikanen in Zuidoost-Brazilië tussen 1825 en 1851, een periode waarin de slavenhandel grotendeels illegaal was.

Hoewel Brazilië de slavenhandel officieel verbood in 1831 onder druk van Groot-Brittannië, veranderde er in de praktijk weinig. Van de 5 miljoen tot slaaf gemaakte mensen die gedwongen werden naar Brazilië gebracht vanaf de 16e eeuw, meer dan enig ander land in Amerika, arriveerde bijna 800.000 van hen na die datum. Slavernij werd pas in 1888 afgeschaft.

Martha Abreu merkte op dat “patriciërs en instellingen medeplichtig waren aan de illegaliteit van de slavenhandel na het verdrag van 1831. De keizerlijke staat sloot zijn ogen, negeerde het probleem en stond de toegang tot Brazilië toe van bijna een miljoen tot slaaf gemaakte Afrikanen.” Ze benadrukte het feit dat instellingen winst hebben gemaakt en macht hebben opgebouwd uit deze activiteiten en dat ze daarvoor verantwoordelijkheid moeten nemen, zoals elders is gebeurd.