Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » De offshore oliedollars gaan rijkelijk vloeien

De offshore oliedollars gaan rijkelijk vloeien

INGEZONDEN

Sedert januari 2020 wordt er in verhevigde vorm in Suriname gesproken over de immense oliedollars die voor deze natie in het verschiet liggen. In dat jaar werd de eerste commerciële vondst van aardolie offshore bekendgemaakt. De hele samenleving was in extase en iedereen zag de dollars als het ware al voor hun ogen.

In de afgelopen drie jaar zijn er meer ontdekkingen gedaan en is er heel veel  gebeurd buiten het zicht van de gemeenschap. Dat is ook niet interessant voor de bevolking, wat ze wil de financiële voordelen. Vooral in deze gecompliceerde financiële episode zouden de royale dollars goed van pas komen.

Ondertussen hebben de ter zake deskundigen de oliebronnen voor de kust geanalyseerd en binnen niet al de lange tijd zal er een definitieve beslissing komen voor wat betreft de investeringen in deze oliebronnen. We praten over miljarden Noord-Amerikaanse dollars die men zal investeren.

Vanuit een dergelijke investering is er dan ook een projectie gemaakt van wat er binnen een afgebakende periode kan worden verdiend. Al deze zaken geven een rooskleurig beeld en de verwachtingen zijn alleen positief.

“Als we de mediaberichten mogen geloven dan hebben we via onze eigen Staatsolie een betere deal kunnen bedingen van de samenwerkende partijen dan Guyana”

Echter, we willen ervoor waarschuwen dat wij als samenleving ons niet alleen moeten blindstaren op de financiële meevallers die uit de winning van het zwarte goud zullen voortvloeien. Want als we goed om ons heen kijken dan identificeren we een bepaald identiek patroon bij de landen in ontwikkeling met enorm veel natuurlijke hulpbronnen.

Ontwikkelingsvisie

Vaak genoeg hebben ze niet een financieringsvraagstuk, maar zitten ze eerder met een managementprobleem en gebrek aan ontwikkelingsvisie. Dit alles wordt nog aangedikt met een dikke laag corruptieve handelingen. Dit alles bijeen maakt dat de zo gewilde en verlangde duurzame ontwikkeling maar niet op gang komt.

Gebrekkige integrale ontwikkelingsvisie maakt dat machtzuchtige leiders verkeerde prioriteiten stellen en zich focussen op kortetermijndoelen. Hiervan zien we duidelijke voorbeelden van landen als Venezuela, Angola en Nigeria . Het zijn landen met een duizelingwekkende voorraad aan aardolie, maar een significant deel van hun bevolking verpaupert in bittere armoede. Terwijl zij die de lakens uitdelen in overweldigende luxe leven.

Het is dus zaak dat er vooraf een degelijk duurzaam ontwikkelingsplan wordt geformuleerd waarbij alle sectoren van de Surinaamse maatschappij en alle regio’s van ons grondgebied worden meegenomen. Want de aardolie voor de kust is Surinaams bezit en het moet derhalve de totale bevolking ten goede komen.

Het beeld dat hier in het land de afgelopen drie jaar door ter zake deskundigen is geschetst is te mooi om wederom in de fout te gaan als de landen die eerder zijn genoemd. De miljarden dollars aan inkomsten zijn al uitgerekend en breed uitgemeten in de media. We kunnen werkelijk de voordelen daadwerkelijk hieruit halen.

Guyana, waarmee we geologisch op dezelfde golflengte zitten, is al ruim een jaar bezig met de vertaalslag van de klinkende dollars uit de aardoliesector. Dus zo gecompliceerd hoeft het niet voor ons te zijn, vooral als we in aanmerking nemen dat we een basis hebben van ruim veertig jaar aardolie-industrie.

Staatsolie heeft ook een historie van zeer stabiele en betrouwbare factoren in de leiding. Te beginnen bij Eddy Jharap die het bedrijf beginjaren tachtig letterlijk uit de modder heeft gestampt, tot het huidige management. Dus daar hebben ze een keurige reputatie hoog te houden.

Als we de mediaberichten mogen geloven dan hebben we via onze eigen Staatsolie een betere deal kunnen bedingen van de samenwerkende partijen dan Guyana. Dat is ook een pluspunt. Verder is het zaak dat we lokaal ons huiswerk goed maken.

Namelijk dat we dat stukje van local content echt serieus oppakken, zodat we in de spin-off goed kunnen mee varen en niet alles over laten aan de buitenlanders. Want die hebben hun belangen allang geïdentificeerd en hun bijlen goed geslepen om in te hakken op onze olierijkdommen. We moeten ons de kaas niet meer laten eten van het brood, zoals dat het geval was bij de bauxietindustrie jaren terug.

Ettiré Patra

Voorzitter Stichting Opo Taangpu Sranang (Sots)

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.