Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » De kinderuniversiteit: ‘Investeren in de toekomst van het kind’

De kinderuniversiteit: ‘Investeren in de toekomst van het kind’

Sinds de Kinderuniversiteit twee jaar geleden werd opgericht hebben 1700 kinderen al een kindercollege gevolgd. Het streven is dit aantal in het lopend jaar te verhogen tot 3600 en voor de komende vijf jaar tot 21000. Dit laatste zal voor een belangrijk deel kunnen worden gerealiseerd door samenwerking die vorige maand voor drie jaar is aangegaan met Webhelp Suriname.

door Sharon Singh

Beeld Kinderuniversiteit

De Kinderuniversiteit Suriname, met als campussen Unasat en Lalla Rookh is er voor elk kind. Er worden colleges verzorgd in ICT en coderen en er zijn leesvaardigheidstrainingen met logopedisten.  

De colleges worden fysieke en mobiel verzorgd, in beide gevallen met dezelfde leerinhoud. De fysieke colleges zijn bij Unasat en Lalla Rookh en de mobiele trainingen op een basisschool of bij een tehuis. Scholen in de districten hebben voorkeur.

“De meeste docenten hebben een PhD of een masters of science bevoegdheid. Om op de kinderuniversiteit te mogen werken krijgen ze een basistraining van vier maanden. Dan gaan we met de student na: wat wil je bereiken en is het realistisch”, vertelt de socioloog Jo-ann Monsels, oprichter en voorzitter van de instelling. “Als socioloog kijk je naar de potentie van het kind. Los van intelligentie moet je systemen inbouwen die kinderen motiveren om door te studeren.”

De kinderuniversiteit heeft een systematische aanpak waarbij kinderen het nut van studeren wordt aangeleerd. Ze voelen zich prettig in het kindvriendelijke milieu, maar ook in een omgeving waar leeftijdgenoten naar eenzelfde doel streven. Dat blijkt uit de enthousiaste reacties, vooral bij coderen, want dan kunnen ze een eigen game maken. Een droom van  veel kinderen is om een game te maken die veel bekendheid zal krijgen, ook buiten Suriname.

Ontdekkingsreis

Eigenlijk leren de kinderen over wetenschap en technologie, want dat hebben ze ook nodig, naast de vaardigheden van de eenentwintigste eeuw, zoals ICT-basis- en informatievaardigheden, kritisch denken, creatief zijn en problemen oplossen. Een ander belangrijk sociaal aspect is dat kinderen leren samen te werken en van elkaar te leren.

“Leren doen we samen” is een slogan die deze kinderuniversiteit hanteert. Door te werken vanuit hun interessegebied, wil deze instelling kinderen prikkelen om geïnteresseerd te raken in studeren, buiten de schooltijd en buiten het huiswerk maken. Dat zal hun horizon verbreden. Niet elk kind komt elke dag in aanraking met een geoloog. “Hoe hoog gaat het niveau? Je groeit daardoor zonder meer. Bijvoorbeeld: de sociologie van het milieu; hoe is de invloed van het menselijk gedrag op het milieu. Hoe ver ga je uiteindelijk? Het mag niet schools aanvoelen. Maar als een ontdekkingsreis. Bijvoorbeeld een klimaatrapport analyseren op eigen niveau.”

Interesse aanwakkeren voor doorscholing, is een van de doelstellingen van de Kinderuniversiteit. Al bij een leeftijd van zes tot acht jaar wordt interactief lezen met logopedisten aangeboden. Van acht tot tien jaar krijgen ze coderen en leesvaardigheid en afhankelijk van hun leeftijd ook rekenvaardigheid. In de leeftijdsklasse tien tot twaalf jaar wordt ICT toegevoegd. Bij de Kinderuniversiteit worden geen rapportcijfers gegeven en het kind kan ook niet ‘zakken. Vandaar ‘certificaat van deelname’. Er worden geen bijlessen verzorgd, maar er wordt wel aandacht besteed aan kinderen die ‘zwak’ zijn.  Bij de kindercolleges die aan tehuizen worden verzorgd wordt extra aandacht geschonken aan kinderen die nooit eerder in aanraking zijn gekomen met een computer of die thuis geen laptop of computer hebben.

Samenwerking

Monsels die haar masters sociologie heeft behaald aan de Vrije Universiteit van Brussel werd in 2017 met andere studenten door deze instelling uitgekozen, om een basisschool op te zetten in Sierra Leone. Zo leerden ze dat als je een school bouwt voor de gemeenschap het geen ‘gebouw’ op zich moet zijn, maar draagvlak moet hebben. “Je moet menskracht hebben die daadwerkelijk staat achter die school. Al is het niet opgenomen in het curriculum van het ministerie van Onderwijs, je moet tenminste toestemming hebben. De gemeenschap moet het dragen.”

Toen de gelegenheid zich weer voordeed koos ze voor Suriname.  Zij wilde een project opzetten met een duurzaam karakter. Ze kreeg een overzicht van alle Surinaamse alumni en ging aan de slag. Om meer kinderen te bereiken, was er behoefte aan een sponsor die gevonden werd in Webhelp Suriname, die zowel financiële als materiële ondersteuning biedt.

Webhelp Suriname is met haar 1200 werknemers de grootste organisatie binnen de business process outsourcing-industrie in Suriname. Het gaat om de uitbesteding van de klantenservice en klantencontact door grote Nederlandse organisaties in onder andere media, financiën en public markt.  Webhelp Suriname is onderdeel van Webhelp Nederland, die op haar beurt is aangesloten bij de Webhelp Group met 160.000 medewerkers in 65 landen.

In een interview met de Ware Tijd vertelt directeur Frank Meijer, van de Surinaamse tak dat het bedrijf een industrie hier heeft opgebouwd. Maar die kan zo weer verdwijnen als niet geïnvesteerd wordt in mensen om het voortbestaan te garanderen.  Tegen deze achtergrond moet de samenwerking met de Kinderuniversiteit worden gezien.

Duurzaam

Meijer: “Webhelp Suriname ondersteunt duurzame ontwikkelingen. Dat is precies wat de Kinderuniversiteit doet: kinderen nieuwsgierigheid aanleren, geprikkeld worden creatief te zijn, kritisch nadenken, analytisch denken en zelf beslissingen durven te nemen op basis van dingen die je samen moet brengen.” Hij stel dat de Kinderuniversiteit er niet alleen is voor ontwikkeling van het land en creëren van een kritische middenklasse. “Maar ook egoïstisch gezien belangrijk voor Webhelp Suriname. Anders lopen we leeg als we niet de juiste aanwas aan gekwalificeerd personeel hebben.” 

Als tegenprestatie zal de Kinderuniversiteit een kindercollege verzorgen voor de kinderen van het personeel van Webhelp. Er wordt intussen over de leerinhoud ervan nagedacht. Monsels: “We hebben verschillende thema’s en ik merk dat Webhelp warmloopt voor duurzame ontwikkelingen. Maar dat is breed, dus we moeten kijken of het een ecologische-, sociale- of economische dimensie krijgt.”