Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » De hofnar deed ’t weer

De hofnar deed ’t weer

SERIEUS!? / Ivan Cairo

De hofnar heeft weer van zich doen spreken. Hij had zich tijdens de viering van het ‘Javaanse Nieuwjaar’ op het Onafhankelijkheidsplein al vergaloppeerd. In Nieuw-Amsterdam, uitgerekend op de dag waarop de Javaanse immigratie in Suriname werd gevierd, deed hij het dunnetjes over. Wie gedacht had dat Maroef-gate een incident was, komt bedrogen uit. Dit is de aard van het beestje. Hoe bekrompen moet je niet zijn om elke kritiek op jouw handelen in een etnische en racistische sfeer te trekken?

Het is bedroevend dat Suriname mede geleid wordt door mensen die kennelijk geen drupje beschaving en common sense hebben en ook geen enkele notie van wat een rechtsstaat inhoudt. Mensen die daarnaast nog constant denken in termen van hokjes, kleur en etnische afkomst.

Het pijnlijke is dat hij met zijn stupiditeit in Nieuw-Amsterdam lachers op zijn hand kreeg

Sinds wanneer wordt kritiek op een Somohardjo of Sapoen vereenzelvigd met kritiek op de Javaan of de IQ van de Javaan? Sinds wanneer wordt kritiek op Brunswijk, Sampie of Asabina vereenzelvigd met kritiek op de Marron? Sinds wanneer wordt kritiek op Santokhi, Jogi of Parmessar vereenzelvigd met kritiek op de Hindostaan? Dit gebeurt alleen in een zeer bekrompen brein.

Het gedrag, de uitspraken en handelingen van de hofnar hebben trekjes van een zwaar minderwaardigheidscomplex. Eigenlijk kan je alleen maar medelijden met de hem hebben. Vanaf zijn aantreden maakt hij in het parlement een karikatuur van het ministerschap.

Collega’s krijgen plaatsvervangende schaamte zodra de man plaats neemt achter het spreekgestoelte in De Nationale Assemblee. Hij is zo zielig dat hij in het uiten van zijn politieke frustraties, en kennelijk minderwaardigheidsgevoel en dadendrang, elke keer de Javanen als groep er met de haren bij sleept.

Het pijnlijke is dat hij met zijn stupiditeit in Nieuw-Amsterdam lachers op zijn hand kreeg. Mensen die niet door hadden dat de hofnar met zijn uitspraken en handeling hun eigen recht, het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid vertrapte. Heel jammer is dat.

Ik vraag me af hoe lang president Santokhi de strapatsen van deze stand-up comedian in zijn regering nog zal verdragen. Alhoewel, een hofnar werd traditioneel aangesteld om de leider, de koning, te vermaken met zijn grappen en grollen. Misschien is dat de kiek van Chan om zo de spanningen van het presidentschap te kunnen verwerken, maar helaas draagt dat niet bij aan verbetering van het imago van zijn regering.

ivancairo@yahoo.com