Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » De geloofwaardigheid van opiniepeilingen

De geloofwaardigheid van opiniepeilingen

INGEZONDEN

Met de versnelde ontwikkeling van de aardolieproductie in zee zijn politieke partijen aan het lobbyen over hoe het electoraat zover te krijgen dat het op hun stemt. Allerlei formules, de zogenaamde social media-technieken, worden bedacht om een overwinning te presenteren. Echter, er wordt daarbij niet gedacht aan de competenties, kennis en kunde van hun kandidaten. Het accent wordt verlegd naar kapitalisme en charisma.

Hoe organiseer je transparante peilingen en hoe kunnen ze de juiste weergave geven van wat het electoraat wil. Heel recent hebben we een opiniepeiling gehad georganiseerd door DTV met als resultaat NDP als de grootste winnaar. Maar klopt het echt?

“Het is tijd dat wij minder waardering gaan tonen voor kapitalisten in de politiek” en meer voor de mensen die het volk oprecht kunnen en willen leiden en ons land daadwerkelijk kunnen besturen.”

Kunnen politieke partijen incognito peilingen zwaar beïnvloeden? Die vraag kunnen we met “ja” beantwoorden. Ik zeg daarbij niet dat ik in geen enkele opiniepeiling geloof, nee. Maar ik geloof dat die transparant moet zijn en door een neutrale organisatie objectief moet worden georganiseerd. Liefst geen organisatie met een politiek geladen achtergrond of politieke binding.

Als er nu een objectieve opiniepeiling zou worden gehouden, weten we, door de politieke ontwikkelingen in het land, dat de VHP en de Abop er nooit goed vanaf zullen komen vanwege het gevoerde beleid.

Echter, doe je het via bekende stations, zoals RBN of kranten, zoals Dagblad Suriname, dan weten wij bij voorbaat dat de VHP in deze peilingen zal zegevieren. Doe je het via Asosye Radio dan weten we dat de Abop na de telling als winnaar uit de bus zal komen. Gaat het via DTV, zoals laatst, dan  weten politieke analisten vooraf dat de NDP, ondanks haar wanprestaties tijdens de vorige regeerperiode, er goed vanaf zal komen.

De oplossing

Wat als wij discussieavonden organiseren als voorloper op opiniepeilingen. Een soort van lijsttrekkers- of kandidaten discussieavonden. In Amerika en Nederland wordt het al  gedaan en het schijnt te helpen om geloofwaardige opiniepeilingen te krijgen.

Ook wij kunnen dat zo aanpakken, want elke lijsttrekker of andere politieke kandidaat zal de gelegenheid krijgen zijn standpunten te verdedigen met argumenten tegenover een juryteam bestaande uit vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld op velerlei gebieden, van werkgevers- en werknemersorganisaties tot productie-, milieu-, beroeps- en andersoortige organisaties, die kunnen aangeven hoe steekhoudend de argumenten zijn.

Ook vragen vanuit het publiek zullen op zo een discussieavond moeten worden beantwoord. De debaters zullen in hun beargumentering praktijkvoorbeelden moeten geven om aan te tonen dat zij ervaren zijn of kennis hebben en zo geschikt zijn het land te besturen.

Enkele steekhoudende onderwerpen (met het gevoel van Suriname eerst) zijn:

• De ontwikkeling van olie en gas

• Geweld en Money Laundering reduceren

• Ordening van de informele goudsector

• Onderwijs, gezondheidszorg en ondernemerschap

• De grondenrechten en de grondconversie problematiek

• Het implementeren van vermogensbelasting

• Hoe kunnen we het voorkomen geblacklist te worden als land

• De Anticorruptiewet

Laten wij nu al plannen over het heel jaar 2024 discussieavonden te organiseren tussen de verschillende politieke partijen die willen meedingen naar de macht in ons mooi, geliefd en rijk Suriname en kijken hoe goed de partijen uit de bus komen.

De resultaten van de dan daarna te houden opiniepeilingen zullen een zuiverder beeld van de wil van het electoraat schetsen, denk ik zo. Het is tijd dat wij minder waardering gaan tonen voor kapitalisten in de politiek en meer voor de mensen die het volk oprecht kunnen en willen leiden en ons land daadwerkelijk kunnen besturen.

Sinclair Westenburg

Kaderlid politieke partij BEP

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.