Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » De complexiteit van de drugshandel in Suriname en Colombia

De complexiteit van de drugshandel in Suriname en Colombia

Hoewel Suriname vaak genoemd wordt als een drugsdoorvoerland, zijn er voor zover tot op heden slechts twee drugsbaronnen in verband hiermee gearresteerd en veroordeeld. Denk aan Radjkoemar Bhikhie mee bekend als Pablo Escobar (10 jaar gevangenisstraf) en

Radj Oedit (13 jaar gevangenisstraf). Meestal worden alleen handlangers opgepakt, die niet graag praten. 

De cocaïnehandel begon een vlucht te nemen in de jaren ’80 tijdens het militaire bewind van Desi Bouterse. Sindsdien zijn regeringen er niet in geslaagd deze illegale internationale drugshandel te stoppen. Er gaan miljoenen om in deze business, en met het geld hebben ze uitgebreide, onzichtbare netwerken opgebouwd binnen alle regeringen en de samenleving. 

Al sinds de jaren ’80 is bekend dat een deel van de Surinaamse economie gevoed wordt door de witwaspraktijken van drugshandel. Het stopzetten hiervan zou catastrofaal zijn en de al verarmde bevolking nog armer maken.

In Colombia heeft een historische daling van de prijs van cocabladeren, het belangrijkste ingrediënt voor cocaïne, duizenden plattelandsboeren verarmd.

Deze daling wordt veroorzaakt door structurele veranderingen die hebben geleid tot een overvloed aan illegale industrieën.

Deskundigen vermoeden dat een belangrijke oorzaak hiervan de ontbinding van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (Farc) guerrillagroep, die eerder het prijsniveau stabiel hield, zes jaar geleden was. Daarnaast spelen verticaal geïntegreerde teelt- en verwerkingsoperaties een rol bij het buitenspel zetten van traditionele boeren.

Boer Hugo Rodríguez uit Caloto, Colombia, heeft de prijs van cocabladeren zien dalen van 70.000 pesos ($18) per 2.5 kilo naar het laagste niveau van 30.000 pesos. Dit is vergelijkbaar met de prijsdalingen in het hele land, dat ’s werelds grootste exporteur van cocaïne is. Cocapasta, een ander coca-extract, is ook gedaald van 4 miljoen pesos ($1.016) per kilo in 2017 naar 2,4 miljoen pesos.

De prijsdaling is deels te wijten aan een groter aanbod van cocaïne, voornamelijk veroorzaakt door een recordhoogte van 230.000 hectare coca-gewassen in Colombia, dat 61 procent van ’s werelds coca produceert. Bovendien zijn producenten erin geslaagd om meer cocaïne te halen uit het extractieproces.

De Colombiaanse president Gustavo Petro, een voormalig lid van de M-19 guerrillagroep, heeft de oorlog tegen drugs van de VS als een mislukking bestempeld en wijt de overvloed aan coca aan het toenemende gebruik van fentanyl in de VS. Ondanks dit, neemt het wereldwijde cocaïnegebruik toe.

Analisten suggereren dat deze situatie vergelijkbaar is met andere markten waar overtollige productie leidt tot prijsdalingen. Het gemiddelde prijsniveau voor cocaïne op Amerikaanse straten is echter redelijk stabiel gebleven.

Dit heeft geleid tot speculaties over mogelijke verklaringen voor de overvloed, waaronder veranderingen in de strategie van de Colombiaanse regering, zoals het verschuiven van de focus van het uitroeien van cocagewassen naar inbeslagnames van cocaïne-exporten op zee. Ook wordt gesuggereerd dat de cocamarkt zich nog steeds aanpast aan de gevolgen van de demobilisatie van de Farc-guerrillagroep in 2017, na decennia van gewapend conflict.