Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » De bezinningsperiode Sasi Sura, Javaans Nieuwjaar

De bezinningsperiode Sasi Sura, Javaans Nieuwjaar

INGEZONDEN

De Heilige Vastenmaand Sasi Sura van de Javanisten begint dit jaar op vrijdag 21 juli en eindigt op zaterdag 19 augustus. Hoewel Sasi Sura elk jaar altijd op dezelfde dag van de Javaanse kalender valt, varieert die datum in de Gregoriaanse kalender van jaar tot jaar omdat de Gregoriaanse kalender een zonnekalender en de Javaanse kalender een maankalender is. Dit verschil heeft als gevolg dat Sasi Sura in de Gregoriaanse kalender van jaar tot jaar 10 dagen per jaar verschillen.

Binnen de Surinaamse gemeenschap kenmerkt men deze dag / maand als het Javaans Nieuwjaar. De eerste dag van Sasi Sura is net zo heilig als het ontstaan van leven, geschapen door Gusti Yang Maha Suci. In tegenstelling tot de Westerse beschaving is de eerste dag van de maand Sura, geen feestdag maar het moment van bezinning. Middels een slametan; dankdienst, wordt het nieuw jaar op religieuze wijze welkom geheten. De Javanisten beginnen dan met vasten. 

Volgens de leerstelling van Sangkan Paraning Dumadi; de oorsprong en de bestemming van de mens, staat deze maand geheel in het teken van het ontstaan van leven.Sasi Sura kan als volgt verklaard worden: Sasi betekent maand en Sura is een combinatie van de woorden Suci (heilig) en Ragga (het lichaam / de ziel). 

Activiteiten zoals het bouwen of renoveren van het huis, verhuizingen, feesten, huwelijken, besnijdenissen en evenementen met een feestelijk karakter worden niet gehouden in een periode van bezinning.

Sasi Sura betekent dus de maand waarin lichaam en ziel worden gereinigd omdat ze beide één geheel vormen. Het doel is om al het negatieve te verbannen middels geesteljjke voeding. Voor de Javanist is dit dé periode voor meditatie, aanbidding en vasten. Het vasten is naast het bidden; een instrument om dichterbij de Schepper; Gusti Yang Maha Suci, te komen.

Vasten houdt niet alleen in het niet nuttigen van dierlijke consumptieprodukten maar ook het weerstaan van alle aardse verleidingen (Tapa Brata). Hierdoor wordt de Javanist gezuiverd van ongehoorzaamheid en kwaad. Tevens wordt hij innerlijk gesterkt om kwade gedachten achterwege te laten. Activiteiten zoals het bouwen of renoveren van het huis, verhuizingen, feesten, huwelijken, besnijdenissen en evenementen met een feestelijk karakter worden niet gehouden in een periode van bezinning.

Reiniging van Lichaam en Ziel

Het leven is een geschenk van God en het lichaam is het Huis van Gusti Yang Maha Suci, de Liefdevolle Barmhartige God. Het lichaam is de dienaar van de ziel, immers een gezond leven begint bij een gezonde ziel. Een gezond leven is afhankelijk van een gezond milleu (micro- en macrokosmisch). Het is daarom dat Gusti Yang Maha Suci de mens als opdracht heeft meegegeven om vanuit de basis; de liefde, zijn gezin en de gemeenschap te dienen. Daardoor ontstaat er harmonie die op zijn beurt zorgt voor balans in het leven. 

Het einde van het vasten

Op de 30ste dag van de maand Sura; Bakda Sura of Dina Lebaran; het feestmoment van de Javanisten, wordt dankdienst gehouden waarbij alle gelovigen bijeenkomen in de Sanggar om zich gezamenlijk te richten tot Gusti Yang Maha Suci en Hem dank te zeggen dat hij het weer mogelijk heeft gemaakt om de zegeningen van Sura te verwerven.
De heilige maand Sura wordt feestelijk afgesloten met verschillende culturele activiteiten.

Tumapak warso inggal bhambang Sura taun Jimawal 1957.

Gelukkig Nieuwjaar vol welzijn en welvaart toegewenst.

Pernatan Adat Djowo Sunaring Mulya Sedjati

Jay Tjong – A – Tham, Secretaris

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.