Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » De belangen van Suriname en van TotalEnergies om aardgas te ontwikkelen lopen vooralsnog uiteen

De belangen van Suriname en van TotalEnergies om aardgas te ontwikkelen lopen vooralsnog uiteen

INGEZONDEN

In september werd bekendgemaakt dat TotalEnergies/Apache Corporation (Total/APA) een olievoorkomen van circa 700 miljoen barrels hebben geïdentificeerd in de Sapakara-South en Krabdagu bronnen. De aankondiging van de Final Investment Decision (FID) eind 2024 en waarschijnlijk de eerste offshore olieproductie in 2028, heeft alom voor euforie gezorgd. In dit artikel zullen de vooruitzichten voor verdere olieontdekkingen en gasontwikkeling in Blok 58 worden geanalyseerd.

TotalEnergies is een gigantisch bedrijf met een marktkapitalisatie van 151,8 miljard US dollar met twee pijlers, namelijk Oil & Gas + Integrated Power. Haar olieproductie bedraagt circa 1,4 miljoen barrels per dag en verkoopt meer dan veertig miljoen ton LNG per jaar. Gemiddeld wordt elk jaar circa 14-18 miljard US dollar geïnvesteerd, waarvan circa procent voor nieuwe projekten wordt bestemd.

Total heeft een indrukwekkende pijplijn aan grote LNG projekten, met name in Qatar, Papua New Guinea, Mozambique en in Amerika. De focus van het bedrijf is gericht op grote projekten met een lage kostprijs per barrel oil equivalent en een hoog rendement met lage carbon emissie. Voor de aandeelhouders wordt gestreefd om meer dan 40 procent van de cashflow als dividend elk jaar uit te keren. Kortom, er is geen plaats voor kleine projekten die marginaal zijn.

Exploratie Offshore Suriname

Door het consortium van TotalEnergies en Apache met als operator TotalEnergies zijn er veertien putten geboord, waarvan vijf redenen geven voor verdere exploratie activiteiten naar de hoeveelheden en kwaliteit van de oliebronnen. Van het westen naar het oosten zijn de putten achtereenvolgens; Maka, Kwaskwasi,Keskesi, Sapakara en Krabdagu.

“Total is gestopt met verdere exploratie drilling in Blok 58 en vindt dat de resterende exploratie targets niet zo groot zijn en als tie-backs gebruikt kunnen worden”

De eerste drie zijn overwegend gascondensaat bronnen. Total heeft in september verklaard, dat er zevenhonderd miljoen winbare barrels olie is geidentificeerd in Sapakara-South en Krabdagu. Met een Floating Production Storage and Offloading-FPSO (drijvende productie opslag en –losschip) van 200.000 barrels per dag zal olie worden gewonnen met een kostprijs van circa twintig US dollar per barrel. De payback bedraagt ongeveer vier jaar. Een Final Investment Decision (FID) wordt eind 2024 verwacht en de eerste olieproduktie in 2028.

[Foto: TotalEnergies]

TotalEnergies heeft tijdens haar 2023 Strategy & Outlook presentatie op 27 september voor investeerders belangrijke informatie verschaft over haar visie met betrekking Suriname. Total is gestopt met verdere exploratie drilling in Blok 58 en vindt dat de resterende exploratie targets (potentiele bronnen) niet zo groot zijn en als tie-backs gebruikt kunnen worden.

Hiermee wordt bedoeld, dat als de initiële hoge olieproduktie van Sapakara-South en Krabdagu van nature gaat dalen, men de olieproduktie weer gaat opkrikken met het aansluiten van de nieuw geëxploreerde targets. Prioriteit is om wat er reeds is ontdekt om die in produktie te brengen en het plateau van 200.000 barrels per dag te verlengen.

Exploratie is geen prioriteit meer. Total stelt dat er gas ontdekkingen in het westen van Blok 58, tegen de grens met Guyana, zijn geweest. De vraag is echter hoe inkomsten gegenereerd kunnen worden, omdat het tot waarde brengen in onze regio niet zo duidelijk is.

Het Surinaams belang

Het is teleurstellend te vernemen, dat TotalEnergies geen verdere exploratie gaat doen voor de eerst komende jaren in Blok 58 en slechts het accent zal leggen op het in produktie brengen van Sapakara-South en Krabdagu om daarna eventueel verder te exploreren voor tie-backs.

Verder is de informatie van Total dat voor twee jaren vanaf olie produktie in 2028 het gedrag van het gas zal worden bestudeerd alvorens een besluit zal worden genomen om het gas van deze twee bronnen eventueel te winnen.

“Allereerst dient een duidelijke visie van Suriname geformuleerd te worden om onze aardgas voorkomens te commercialiseren”

Voor Suriname is van het grootste belang, dat op zo kortst mogelijke termijn de gascondensaat ontdekkingen van Maka, Kwaskwasi en Keskesi worden vercommercialiseerd en niet links worden gelaten, omdat het voor Total marginale gasbronnen en misschien lagere rendementen heeft. Wood Mackenzie vermeldde dat in de Maka Central-1 bron van Suriname één plus trillion cubic feet gas is aangetroffen. Het gas van Kwaskwasi en Keskesi moet nog worden meegerekend.

Conclusie en aanbevelingen

Suriname en TotalEnergies/APA zijn verheugd met de eerste ontwikkeling van Sapakara-South en Krabdagu, maar het is teleurstellend voor Suriname dat Total niet verder gaat met exploratie voor de eerst komende jaren.

Allereerst dient een duidelijke visie van Suriname geformuleerd te worden om onze aardgas voorkomens te commercialiseren en voor energieopwekking, petrochemische- en eventuele bauxietindustrie aan te wenden. In dat kader moet naar modaliteiten gezocht worden om TotalEnergies zodanig te accommoderen, dat men op korte termijn wel specifiek gaat exploreren naar de aardgas voorkomens.

“Gevreesd moet worden dat aardgas uit Surinaams grondgebied zal worden gewonnen, terwijl wij een passieve houding aannemen”

Exxon is momenteel bezig de Haimara-2 well in Guyana, heel dichtbij de grens met Suriname te boren met de bedoeling een stand-alone gas project te ontwikkelen. Gevreesd moet worden dat aardgas uit Surinaams grondgebied zal worden gewonnen, terwijl wij een passieve houding aannemen.

De Surinaamse gasvoorkomens zijn vooralsnog niet groot genoeg om te kunnen concurreren met de mega LNG projekten met enorme investeringen elders in de wereld. Aanbevolen wordt om het gas aan land te brengen via een pijplijn met een capaciteit van minimaal vijftig miljoen cubic feet gas per dag richting Coronie of Saramacca om van daaruit aardgas te leveren voor onze eigen electriciteitscentrales en op te zetten petrochemische industrie, zoals methanol, ammoniak en ureum voor onze landbouw.

Veel kan hierover van Trinidad geleerd worden, zoals het opzetten van een entiteit als Suriname Natural Gas voor het beheer hiervan en actief multinationals uitnodigen om industrieën hier op te zetten. Voor Suriname is hierover het laatste woord nog niet gezegd.

Paramaribo 6 oktober 2023

Werkgroep Planning & Ontwikkeling van het Johan Adolf Pengel Instituut

NPS

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.