Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » De Bedrieglijke Politici

De Bedrieglijke Politici

De slechtste mensen in de mensheid zijn personen met een dubbel masker. Wij zien ze in de hele maatschappij, maar voornamelijk in de politiek.  Ze beloven voor een verkiezing alles en daarna doen ze het tegenovergestelde. Ze zijn bedriegers van de hoogste orde.

Deze zogenaamde “dubbele maskers” zijn een complex fenomeen dat zich voordoet in verschillende aspecten van de menselijke samenleving, maar dus vooral opvallend is binnen de politiek. Het is waar, dat politici vaak beloftes doen tijdens verkiezingen en vervolgens het tegenovergestelde lijken te doen. Dit fenomeen kan worden toegeschreven aan verschillende factoren.

Het politieke systeem speelt een ​​belangrijke rol bij het optreden van dubbele maskers. Politici zijn vaak afhankelijk van kiezers om herkozen te worden, en dit kan leiden tot strategieën waarin ze hun ware bedoelingen verbergen om hun populariteit te behouden. Ze kunnen beloftes doen die populair zijn bij kiezers, zelfs als ze weten dat ze deze beloftes waarschijnlijk niet kunnen waarmaken. Dit is een manier om kiezers tevreden te stellen en hen te laten geloven dat ze hun belangen vertegenwoordigen, zelfs als ze niet van plan zijn om daadwerkelijk actie te ondernemen.

Persoonlijke ambitie en macht spelen ook een grote rol. Voor sommige politici staat het behoud van macht en invloed boven het nakomen van beloftes. Ze kunnen bereid zijn om hun principes opzij te zetten en compromissen te sluiten om hun eigen positie te versterken. Hierbij kan het dragen van een “dubbel masker” hen helpen om zowel populair te blijven bij kiezers als om hun eigen belangen te behartigen.

Daarnaast kan ook de complexiteit van het regeren een rol spelen. Politici worden geconfronteerd met tal van uitdagingen en beperkingen bij het omzetten van hun beloftes in concrete acties. Ze moeten rekening houden met verschillende belangen en hebben te maken met politieke onderhandelingen waarbij ze compromissen moeten sluiten. Hierdoor kan het uiteindelijke beleid afwijken van wat beloofd werd tijdens de verkiezingen.

Tot slot kan de invloed van lobbyisten en belangengroepen ook bijdragen aan dit fenomeen. Politici hebben vaak te maken met druk van verschillende belanghebbenden die hun eigen agenda’s willen bevorderen. Deze druk kan ervoor zorgen dat politici afwijken van hun oorspronkelijke beloftes en de belangen van bepaalde groepen of organisaties prioriteit geven boven het algemeen belang.

Hoewel het fenomeen van dubbele maskers frustrerend kan zijn voor kiezers, is het belangrijk om te erkennen dat het niet alle politici betreft. Er zijn ook politici die consistent zijn in hun acties en in het nastreven van hun beloftes. Het is aan de kiezers om kritisch te blijven, zich bewust te zijn van dit fenomeen en politici ter verantwoording te roepen voor hun acties.

Om dit fenomeen te verminderen, is transparantie en verantwoordingsplicht van politici essentieel. Politici moeten duidelijk zijn over hun beleidsplannen en de beperkingen waarmee ze te maken hebben.