Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Controleactie richt zich op dwangarbeid en verblijfsstatus van vreemdelingen in bedrijven

Controleactie richt zich op dwangarbeid en verblijfsstatus van vreemdelingen in bedrijven

De afdeling Trafficking In Persons (TIP), heeft in de week van 22 mei tot en met 26 mei 2023 in verband met operatie ‘Carisica’ controlewerkzaamheden uitgeoefend in verschillende supermarkten, warenhuizen, restaurants en kledingzaken. Tijdens deze controlewerkzaamheden werd TIP bijgestaan door leden van het Arrestatieteam (A.T.) en van de afdelingen Narcoticabrigade en de Vreemdelingendienst KPS en het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ).

De focus bij deze controle werd gelegd op alle vreemdelingen die in de genoemde bedrijven werkzaam waren en onder dwang arbeid moesten verrichten. Verder werd nagegaan of hun verblijfsstatus in orde was en aan hen die inwonend zijn is eveneens gevraagd of hun leef-, werk- en woonomstandigheden goed zijn. Daarnaast zijn tijdens de operatie ook controle gedaan op de woonomstandigheden van de vreemdelingen die door de bedrijfseigenaren zijn geaccommodeerd.

Door de AWJ-medewerkers werd nagegaan als de ondernemers zich hebben gehouden aan de arbeidsvoorwaarden. Bij de controlewerkzaamheden zijn er in totaal twaalf handelszaken gecontroleerd.

De vreemdelingen wiens verblijfsdocumenten niet in orde waren, werden opgeroepen zich aan te melden bij de afdeling Vreemdelingendienst. Voor de ondernemers die zich niet hielden aan de arbeidsvoorwaarden werd er een boete uitgeschreven door de leden van Arbeidsinspectie.

De overtredingen waarvoor deze ondernemers onder andere zijn beboet zijn:
– Het doen verrichten van arbeid door een vreemdeling zonder geldige vergunning
– Het niet betalen van de vakantietoelagen
– Het niet kunnen tonen van het bewijs van de SOR-verzekering of geen volledige en juiste gegevens hebben verstrekt voor de premieverzekering en geen bewijs kunnen overleggen dat de werkelijke verschuldigde premie is voldaan.

Operatie Carisica’ is een operatie die in Caricom-verband is georganiseerd en door verschillende landen simultaan wordt uitgevoerd ter bestrijding van het fenomeen mensenhandel.

De afdeling TIP zal onverkort doorgaan met het uitvoeren van deze controlewerkzaamheden. Aan handelaren/ ondernemers wordt gevraagd zich te houden aan de wetgeving voor het in dienst nemen van vreemdelingen.