Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Constructieve bijdrage

Constructieve bijdrage

NA DE MANIER waarop de protestacties zijn verlopen op 17 februari was iedereen zeer benieuwd naar hoe het vrijdag zou verlopen. Intussen is gebleken dat er veel minder mensen aanwezig waren. Volgens Maisa Neus die een van de trekkers was van deze actie komt dat omdat de regering de acties heeft gecriminaliseerd.

In aanloop naar de acties zijn er ook vele gesprekken geweest. Met de districtscommissaris en ook met de parlementsvoorzitter. Toch is het zo dat de demonstranten werden gehinderd door dranghekken en ze konden dus niet bij De Nationale Assemblee komen. Ook was het Onafhankelijkheidsplein al dagen van tevoren ‘hermetisch’ afgesloten. Volgens minister Albert Ramdin omdat het gras moet rusten. Daar was kennelijk geen noodzaak toe, tijdens de grote phagwa manifestatie die er werd gehouden begin van de maand. 

Toch is het de vraag of het de regering is die de acties heeft gecriminaliseerd of als de plunderingen die zijn gedaan actievoerders ook hebben afgeschrikt. Daarnaast is ook duidelijk geworden hoeveel schade bedrijven hebben geleden door de plunderingen op 17 februari. Het kan dus best wel zo zijn dat mensen hebben besloten dat ze niet gaan protesteren omdat ze niet geassocieerd willen worden met de gevolgen van de protesten.

Wat niet is gerealiseerd is een verandering in de situatie in het land sinds 17 februari. Integendeel zelfs. De bustarieven zijn verhoogd en de koers lijkt op hol te zijn geslagen.

Een van de uitvloeisels van de protesten is dat de president is begonnen met voorgesprekken om te komen tot een dialoog. Het kan zijn dat groepen in de samenleving de resultaten van de gesprekken afwachten om daarna te beslissen of ze nog mee zullen doen met enig protest of als ze tevreden zijn met de uitkomst.

Wat niet is gerealiseerd is een verandering in de situatie in het land sinds 17 februari. Integendeel zelfs. De bustarieven zijn verhoogd en de koers lijkt op hol te zijn geslagen. Zeker nadat bekend werd dat de geplande evaluatie met het IMF voor dit kwartaal niet doorgaat. Ook de consumenten prijsindex laat zien dat de prijzen deze maand weer zijn gestegen.

Opgemerkt mag wel worden dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting al is begonnen met registratie van mensen die in aanmerking kunnen komen voor de SRD 1800 tegemoetkoming van de overheid. Dat geeft kennelijk een gevoel van hoop aan de mensen.

Ook de actievoerders en de leiding van de actie verdienen een pluimpje. Het ging er gisteren ordelijk aantoe. Daarnaast hebben de mensen ook een initiatief genomen om de zaak een nieuwe wending te geven. Ze hebben besloten geen stuurlui meer te zijn en de handen uit de mouwen te steken en hebben een concept-kieswet afgegeven aan het parlement. Dat mag een mooie ontwikkeling heten. Iedereen kan aan de zijkant staan, maar ook echt een deel zijn van de oplossing, is pas constructief bezig zijn.