Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Compensatie voor Surinaamse Nederlanders met AOW-gat wordt volgende zomer overgemaakt

Compensatie voor Surinaamse Nederlanders met AOW-gat wordt volgende zomer overgemaakt

Vanaf juni volgend jaar krijgt een deel van de 34.000 Surinaamse Nederlanders eenmalig een bedrag van 5.000 euro uitgekeerd, als compensatie voor het zogenaamde ‘AOW-gat’. Dat gebeurt na jarenlang protest. 

Het besluit werd woensdag genomen door het demissionaire kabinet. ‘Wij hopen hiermee recht te doen aan hun ervaringen’, zegt Carola Schouten, demissionair minister voor Armoedebeleid.

Het zogeheten ‘AOW-gat’ treft voornamelijk Surinaamse Nederlanders die naar Nederland zijn verhuisd. Zij verwachtten dat hun jaren in Suriname mee zouden tellen voor de opbouw van hun AOW, omdat toen in de wettekst stond dat de AOW gold voor ‘inwoners van het Rijk’.

Maar die wet wordt tot aan de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege – anders uitgelegd, waardoor ze toch een lager pensioen krijgen.

Hoewel het juridisch een steekhoudend verhaal is, zijn de gevolgen groot voor de ouderen, die zich gediscrimineerd zeggen te voelen. Al decennialang wordt vanuit de Surinaamse gemeenschap gevraagd om de ouderen tegemoet te komen, zo bericht Het Parool.

De ouderen waar het om gaat woonden tussen 1957 en 1975 in Suriname, wat toen nog deel was van het Koninkrijk der Nederlanden. Het gaat om enkele tienduizenden mensen. Zij zijn voor de onafhankelijkheid naar Nederland gekomen, maar krijgen op hun 65e jaar een veel lagere AOW. Dat gaat maandelijks om een bedrag van tussen de 300 en 400 euro. Deze Nederlanders ervaren het als groot onrecht dat zij geen volledige AOW krijgen.

In verschillende Kamerdebatten in de afgelopen jaren kwam al de wens naar voren om deze mensen, die zich onrechtvaardig behandeld voelen, tegemoet te komen. De Raad van State stelde in 2021 nog dat er geen juridische aanknopingspunten zijn voor reparatie van de onvolledige AOW-opbouw.

De ouderen zullen in juni 2024 een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgen met de aankondiging dat het bedrag van 5.000 euro eraan komt. Wie de brief niet krijgt, kan twee jaar lang zelf contact opnemen met de SVB.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) van Amsterdam zegt dat deze groep ‘met een fooi is afgescheept’ en zegt verder niets te kunnen doen. “Dit is echt een rijksaangelegenheid waar wij als gemeente geen aanvullingen op kunnen bieden. Het is schrijnend dat hier geen ruimhartigere oplossing voor is gevonden.” De vier grote gemeenten riepen al eerder op tot volledige compensatie, dus van het volledig misgelopen bedrag.