Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Commissie belast met onderzoek inzake verkiezingen Jeugdraad

Commissie belast met onderzoek inzake verkiezingen Jeugdraad

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft een onderzoekscommissie geïnstalleerd onder leiding van directeur Jeugdzaken Genti Mangroe met de opdracht om na te gaan als er sinds de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname op 1 juni misstanden hebben voorgedaan.

De commissie zal vooral moeten nagaan als er in de aanloop naar de verkiezingen van de leiding van de Jeugdraad, op 8 september, materiële zaken zijn beloofd aan leden van het orgaan. De commissie zal de minister binnen een maand moeten voorzien van de onderzoeksresultaten en het nodige advies.

Minister Mac Andrew heeft bij de installatie aangegeven dat de Jeugdraadsleden democratisch zijn gekozen om voor drie jaar hun krachten te geven aan de Jeugdraad. Hij is zich ervan bewust dat misstanden en verstoorde communicatie onnodig het functioneren van het orgaan bemoeilijken.