Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Chinese ambassadeur Han Jing: ‘Alle etnische groepen hebben meegeholpen aan succes Chinezen’

Chinese ambassadeur Han Jing: ‘Alle etnische groepen hebben meegeholpen aan succes Chinezen’

Tekst en beeld Sharon Singh

PARAMARIBO — “We zijn allemaal opgegroeid met omu snesi. Die waren de nakomelingen van de Chinese immigranten. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in het leven van velen.” Met deze woorden blikt waarnemend voorzitter van de nationale commissie jubileumjaren Stanley Dijksteel, terug op zijn leven als kind waar Chinezen deel van uitmaakten.

Op 20 oktober 2023 is het precies 170 jaar geleden dat een kleine groep Chinezen naar ons land kwam als immigrant. Uit vrees voor een tekort aan arbeiders voor hun plantages, na de afschaffing van de slavernij, hebben kolonisten besloten om tijdig goedkope arbeiders te zoeken voor de plantages. De eerste groep Chinezen kwamen in 1853. Tegenwoordig zijn ze in haast alle sectoren vertegenwoordigd.

Ondanks de tot nu toe bereikte successen roept de ambassadeur de Chinezen op nog harder te werken en hogere eisen aan zichzelf te stellen om vooruit te komen.  

Dijksteel herinnert zich verder dat wanneer mensen geen geld hadden, zij spullen namen op borg bij de Chinese winkelier. “Dat waren gouden tijden, want die Chinezen voelden zich echt verbonden met anderen. Er waren ook huwelijken van Chinezen toen met mensen  van andere bevolkingsgroepen.” Dijksteel deelde zijn ervaring vrijdag tijdens de aftrap van de activiteiten in het kader van 170 jaar Chinese Immigratie.

Het begin

Niet alleen in de politiek hebben de Chinezen zich verdienstelijk gemaakt, maar ook op het gebied van sport en handel, zoals de familie Tjin A Djie, kunst, waarin Paul Woei naam heeft gemaakt en bij authentieke gerechten zoals Micle Fung van Soeng Ngie.

De vele successen konden volgens de Chinese ambassadeur in Suriname, Han Jing, alleen plaatsvinden door samenwerking. Daarom zegt hij dat deze viering van de vestiging van de Chinezen in Suriname betrekking heeft op alle bevolkingsgroepen die elkaar nodig hebben voor verdere groei en harmonisering in de samenleving.

Integratie

“De Chinezen zijn geïntegreerd in de samenleving. Hun succes is onlosmakelijk verbonden met de steun en hulp van de andere bevolkingsgroepen. Het is daarom wederzijdse succes”, meent de ambassadeur.

De voorouders hebben hard gewerkt, een nieuwe wereld voor zichzelf gecreëerd, in harmonie geleefd met andere etnische groepen  en samen hebben ze gewerkt aan de opbouw van het land, zegt de diplomaat. Ondanks de tot nu toe bereikte successen roept hij de Chinezen op nog harder te werken en hogere eisen aan zichzelf te stellen om vooruit te komen.  

Wij kunnen niet blijven vasthouden aan een kleine kring van overzeese Chinezen, maar moeten breder integreren in diverse etnische groepen en de uitwisseling met alle bevolkingsgroepen versterken

“Wij kunnen niet blijven vasthouden aan een kleine kring van overzeese Chinezen, maar moeten breder integreren in diverse etnische groepen en de uitwisseling met alle bevolkingsgroepen versterken.”  Hij hoopt alle bevolkingsgroepen te zien bij de activiteiten in het kader van de viering van 170 jaar Chinese Immigratie. Er wordt gewerkt aan de activiteitenkalender.

Gezanten van de beschaving

Ook haalt de ambassadeur de viering van 150 jaar Herdenking Hindostaanse Immigratie aan. Elke groep heeft volgens hem haar unieke charme en diepgaand erfgoed. Dat zijn de spirituele schatten van de mensheid. “Als groep met de culturele stempel van het moederland, hopen wij met onze verantwoordelijkheid van ‘gezanten van de beschaving’ te mogen blijven bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname in diverse sectoren.”

Om alvast een voorproefje te krijgen van wat verwacht mag worden mochten de aanwezigen vrijdag genieten van diverse optredens waaronder zang en dans. Shanita Bhagwandin, van Dream Art dansschool, de Chinese vrouwenvereniging en de karaoke winnaars Du Shiyun (eerste prijs) en Chen Na (tweede prijs) hebben opgetreden.