Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Centrale bank houdt vast aan principe, ‘vraag en aanbod’ bij bepalen wisselkoers

Centrale bank houdt vast aan principe, ‘vraag en aanbod’ bij bepalen wisselkoers

door Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO — Governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zegt dat er geen andere definitie bestaat voor hoe bij een zwevend wisselkoersbeleid de hoogte van de wisselkoers tot stand komt, dan alleen op basis van het princie van vraag en aanbod.

In tegenstelling tot de governor ziet de regering graag dat de centrale bank een agressiever monetair beleid voert en middels valuta-interventies invloed gaat uitoefenen op de hoogte van de wisselkoers. De regering hoopt dat daarmee inhoud wordt gegeven aan haar belofte, maar ook om de roep in de samenleving om de koers omlaag te krijgen.

“Iedereen focust alleen maar op de open markt operatie, maar er gebeurt dus veel meer”

Volgens de bankier zijn er verschilende theorieën over de werking van financiële markten. Aan die theorieen wil hij geen kwalificaties geven. “We hebben in Suriname geen perfecte marktwerking, maar we kijken ook naar de positieve ontwikkelingen op grond van deze markt van US-dollars en euro’s die dagelijks via de banken en cambios gaat. Daarvan wordt drie keer per dag een gemiddelde vastgesteld door de centrale bank.”

Roemer noemt deze manier om de wisselkoers te bepalen gunstig, omdat het geleid heeft tot enige unificatie van de wisselkoers in het land. Dit in tegenstelling tot vroegere tijden waar er sprake was van de straat-tasjesjongens die een eigen straatkoers hanteerden, naast die van de centrale bank.

“Er is gelukkig één koers en die wordt goed gebruikt en gehanteerd. Dat is een heel goede ontwikkeling. Er is wel koersstijging maar die markt heeft wel het grote voordeel gebracht dat er een stabiele trend aanwezig is, laten we kijken als we dat in stand kunnen houden”, zegt Roemer.

De stabiliteit van de wisselkoers zal echter afhankelijk zijn van economische variabelen, die op dit moment enigzins verbeterd en gunstiger zijn. Die hebben te maken met macro-economische monetaire en ook fiscale beleidsmatregelen bij de bank als bij de regering. Volgens Roemer is hiermee niet gezegd dat hij tevreden is over de hoogte van de koers. ( lees artikel ‘Centrale bank geeft positieve outlook’ monetair en fiscal beleid… DWT-red)

Geldverkrappingsbeleid

De centrale bank voert naar zeggen van Roemer, een geldverkrappingsbeleid, dat uit verschillende onderdelen bestaat. Het gaat om de open markt operaties, het verhogen van de kasreserves van de commerciële banken van hun middelen die bij de centrale bank worden vastgehouden. Op die manier hebben de banken minder ruimte om kredieten te verstrekken. Daarnaast is er een plafond gezet op de groei van de kredieten bij banken.

“Iedereen focust alleen maar op de open markt operatie, maar er gebeurt dus veel meer.” De governor benadrukt dat dit beleid in samenhang met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) wordt uitgevoerd. “We luisteren graag naar de kritieken, maar we kunnen zeggen dat we op dit moment een kentering zien in de doelstellingen die dit beleid voorstaat.”

Dit geldverkrappingsbeleid van de CBvS, moet volgens Roemer samen gaan met het fiscaal beleid van de regering. “We merken dat het een tijdje goed ging, maar de inflatie sloeg op hol en het is geen geheim dat de overheidsfinanciën danig ontsporen. Dit heeft effect gehad in de afstemming tussen moederbank en overheid. We zijn nu weer op spoor, mede vanwege het IMF-programma, waar er allerlei verplichtingen zijn voor partijen. We hebben wat tijd verloren, maar we kunnen zeggen dat we zien dat er een kentering is.”

Hij verwijst naar de inflatie die afneemt. De inflatie is gegaan van bijkans 60 % naar nu 41 %. “Het is nog te hoog, maar het is van belang dat de koers zich stabiliseert en het geldverkrappingsbeleid zijn werking heeft op het bankwezen en doorwerkt op de valutamarkt”, zegt Roemer.