Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Cargei-rapport belangrijk voor formuleren genderbeleid 2019-2023

Cargei-rapport belangrijk voor formuleren genderbeleid 2019-2023

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) kan mede op basis van de informatie in het Caricom Gender Equality Indicators (Cargei) rapport, het genderbeleid 2019- 2023 uitstippelen. Biza-minister Mike Noersalim heeft het rapport onlangs ontvangen.

De bewindsman wijst erop dat gebrek aan gendergesegregeerde data stremmend werkt op het ontwikkelen van een genderbeleid dat gericht is op gendergelijkheid. “Het resultaat van interventies kan ook niet gemeten worden en maakt het ontzettend moeilijk om gendergelijkheid of genderongelijkheid vast te stellen.

In het rapport vindt men data dat is verzameld en geanalyseerd op het gebied van economische activiteiten, educatie, gezondheid, publieke participatie en mensenrechten. Door de situatie van vrouwen op die gebieden, met de situatie van de mannen te vergelijken weten we of er sprake is van gendergelijkheid”, aldus de minister.

Het Cargei-rapport is een nationaal rapport over de situatie van vrouwen en mannen in Suriname op vijf thematische gebieden. De ontwikkeling van een Caricom-survey model voor het meten van Gender-Based Violence, is geïnitieerd door de Caricom en de United Nations Women Multi Country Office Caribbean (MCO).

Ondersteuning is verkregen van de overheid van Canada in partnerschap met de United Nations Development Programme (UNDP).

Suriname is één van de Caricom-landen die heeft ingestemd om een pilot van de Gender Equality Indicators (GEI’s) uit te voeren. Dit besluit is tegen de achtergrond van het genderbeleid, waar de Surinaamse overheid voor staat.