Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » C-47 en COL waarschuwen president voor ‘zeer explosieve situatie en escalatie’

C-47 en COL waarschuwen president voor ‘zeer explosieve situatie en escalatie’

PARAMARIBO — “Excellentie, de werknemers zijn niet in staat al deze verhogingen te betalen. Dit creëert een zeer explosieve situatie, waarbij escalatie bij doorvoering van deze maatregelen onvermijdelijk is.” De Progressieve Vakcentrale C-47 en de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) roepen president Chandrikapersad Santokhi in een schrijven op om de wijziging van de wet op de belasting over de toegevoerde waarde (BTW-wet) niet door te drukken.

Ook eisen ze het versneld uitvoeren van belastingverlichting door de belastingschijven te verruimen. “Indien niet ruim vóór de datum van 1 oktober (ingangsdatum van de wijzigingen) een afdoend antwoord van u is ontvangen, zullen ondergetekende organisaties genoodzaakt zijn in actie te gaan”, waarschuwen ze het staatshoofd.

BTW-verhoging en -introductie

De Nationale Assemblee (DNA) keurde op 1 september goed dat de BTW op onder meer brandstof wordt verhoogd en introduceerde BTW op huishuur en begrafenissen. Volgens C-47 en COL zullen deze verhogingen “een zeer ingrijpend effect” hebben op het inkomen van de gemeenschap. “Nu al is het zo goed als onmogelijk voor de doorsneeburger om in haar basisbehoeften te voorzien”, wordt aangegeven.

Duidelijk wordt gemaakt dat van brandstof bekend is dat die doorwerkt op alle goederen en diensten, waardoor de inflatie een cumulatief effect heeft. De kosten van huishuur moeten in valuta worden voldaan of de tegenwaarde in Surinaamse dollar, wat volgens de vakcentrales inhoudt dat deze met de huidige (hoge) koersen en de verhoging van huurprijzen een exponentieel karakter zal krijgen. Erop wordt gewezen dat de kosten voor een standaard begrafenis al heel hoog waren.

Het is volgens de bonden duidelijk dat al deze verhogingen komen naast de aangekondigde of al doorgevoerde verhogingen op onder meer gas, elektriciteit, water en telefoon. “Het leven wordt door dit alles totaal ondraaglijk voor de Surinaamse werknemer en deze wordt hierdoor alleen maar verder de armoede ingedompeld.”

Belastingverlichting

C-47 en COL dringen aan op het uitvoeren van “rechtvaardigere maatregelen”, die er al liggen en zijn uitgewerkt. Eén daarvan is het omnibusvoorstel. Gesteld wordt dat in december 2022 10 procent belasting op valutatransacties was goedgekeurd en onderdeel uitmaakt van de wet. “Echter, dit wetsartikel is nimmer uitgevoerd. Integendeel is bij de laatste wetswijziging deze heffing volledig vervallen”, aldus de twee organisaties.

Ze spreken er hun misnoegen over uit dat belastingverlichtende maatregelen, waaronder aanpassing belastingschijven, niet worden uitgevoerd zoals met de regering is afgesproken. “Wij gaan ervan uit dat u zich een voorstelling kan maken van hoe zwaar de belastingdruk is op de werknemers, zeker in aanmerking genomen dat de kapitaalkrachtigen in deze volledig worden ontzien. Dit fenomeen is vaker door de vakbeweging onder uw aandacht gebracht. Ook zijn er herhaaldelijk concrete voorstellen aan u gepresenteerd, echter zonder resultaat”, wordt het staatshoofd herinnerd.

Het kan er bij de vakorganisaties niet in dat de regering en DNA volledig voorbij zijn gegaan aan de effecten van de wetswijzigingen, “waarbij er absoluut geen sprake is van een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. “Integendeel wordt alles afgewenteld op de schouders van de werkende klasse.”

Wat C-47 en COL steekt is dat er aan het parlement alternatieve voorstellen zijn gepresenteerd waarbij er sprake is van een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. Dit versterkt hun vermoeden dat de belangen van regeringsgezinde kapitaalkrachtigen voorkeur genieten.