Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Buitenlandse schuld met bijna 1 miljard US dollar gedaald

Buitenlandse schuld met bijna 1 miljard US dollar gedaald

PARAMARIBO — De buitenlandse schuld van Suriname is de afgelopen drie jaar gedaald van bijkans vier miljard naar ruim 3,1 miljard US dollar. Ook het begrotingstekort is afgenomen zegt president Chandrikapersad Santokhi. Was het geschatte tekort op de begroting van 2023 nog 19 procent van het bruto binnenlands product (BBP), is het op de begroting van 2024 die hij vrijdag bij het parlement indiende, geraamd op een bedrag van SRD 7,3 miljard, gelijk aan 4,1 procent van het BBP.

De totaal geraamde inkomsten van de overheid bedragen circa SRD 52,7 miljard en de uitgaven ruim SRD 60 miljard, hield Santokhi De Nationale Assemblee voor. Aan operationele uitgaven zal SRD 14,2 miljard worden besteed, terwijl de programma’s een totaalbedrag bestrijken van SRD 45,8 miljard. “De operationele uitgaven hebben betrekking op de personeels-gerelateerde en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries”, legde het staatshoofd uit.

“De schuldherschikkingsovereenkomsten hebben ervoor gezorgd dat de financiële wereld en internationale financiële instellingen weer vertrouwen in Suriname hebben”

President Santokhi

Overheid programma’s

Ten aanzien van de personeels-gerelateerde uitgaven gaat het met name om de kosten van lonen en salarissen en sociale premies. “Met betrekking tot de overige operationele uitgaven wordt met name bedoeld de kosten van goederen en diensten, subsidies, bijdragen en schenkingen, kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen”, aldus het staatshoofd.

Wat betreft het onderdeel ‘Programma’s’, waaronder de uitvoering van overheidsprojecten valt, zal SRD 35,2 miljard uit eigen middelen, bestaande uit belastingen en niet-belastingontvangsten, worden opgebracht. Op de begroting bedragen de opgebrachte leningen en schenkingen SRD 10,6 miljard. Aan directe belastingen wordt SRD 12,8 miljard aan inkomsten verwacht en zijn voor indirecte belastingen de inkomsten geraamd op SRD 14 miljard. Niet-belastingmiddelen zijn begroot op SRD 15,3 miljard en donormiddelen op SRD 442,5 miljoen. Het totaal van de belasting- en niet-belastingmiddelen komt uit op SRD 42,1 miljard, zei de president.

Staatsschuld

Ten aanzien van het schuldenvraagstuk zegt de regeringsleider dat de herschikking van de nationale en internationale schuld in 2023 is voortgezet. Dit heeft geresulteerd in een principeovereenkomst met de commerciële crediteuren en herschikking van de schuld bij India. Met China wordt nog onderhandeld en verkeren die gesprekken, aldus Santokhi, in een ver gevorderd stadium. Deze week is een delegatie van China in Suriname om de onderhandelingen voort te zetten.

De schuldherschikkingsovereenkomsten hebben volgens de president ervoor gezorgd dat de financiële wereld en internationale financiële instellingen weer vertrouwen in Suriname hebben. Daarnaast betekent de succesvolle herschikking dat de druk op de landsbegroting wordt verminderd. Dit schept voor de regering ruimte om andere aspecten van het economisch hervormingsprogramma te realiseren.

Voorts heeft een succesvolle herschikking ook positieve effecten op de monetaire parameters, zoals druk op de monetaire reserve en de wisselkoers. De schuldherschikkingen zorgen verder voor verbetering van de kredietwaardigheid van het land en lagere rentepercentages bij leningen.