Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Breaking: Suriname krijgt derde IMF-tranche van US$ 53 miljoen

Breaking: Suriname krijgt derde IMF-tranche van US$ 53 miljoen

De Raad van Bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de derde evaluatie onder de Extended Fund Facility (EFF) voor Suriname goedgekeurd. Hiermee ontvangt Suriname de derde tranche, namelijk het equivalent van ongeveer US$ 53 miljoen, waarvan een deel bestemd zal zijn voor begrotingssteun.

Volgens de Raad van Bestuur begint de inzet van de autoriteiten voor macro-economische stabiliteit en begrotingsdiscipline in het kader van het programma vruchten af te werpen. De economie stabiliseert nu de druk op de wisselkoersen is afgenomen en de inflatie, hoewel nog steeds hoog, een neerwaartse trend vertoont.

De belangrijkste beleidsprioriteit van de autoriteiten op de korte termijn is het handhaven van behoedzame begrotingen, terwijl de meest kwetsbaren worden beschermd en groeibevorderende investeringen worden ondersteund.

De ongeveer 53 miljoen dollar brengt de totale uitbetaling van het IMF tot nu toe op ongeveer 159 miljoen dollar. Ter afronding van de beoordeling heeft de Raad ook ingestemd met het verzoek van de Surinaamse autoriteiten om ontheffing wegens niet-naleving van doorlopende prestatiecriteria op basis van de reeds genomen corrigerende maatregelen.

De 36 maanden durende EFF-regeling van Suriname werd op 22 december 2021 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Tijdens de tweede evaluatie keurde de Raad van Bestuur het verzoek van de autoriteiten goed om de totale toegang onder de regeling te verlagen tot een bedrag gelijk aan ongeveer 516,4 miljoen dollar.