Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Brazilië probeert militair en politiek te scheiden met een nieuw amendement

Brazilië probeert militair en politiek te scheiden met een nieuw amendement

Brazilië tracht een scheiding tussen militaire en politieke activiteiten te bewerkstelligen met een nieuw amendement. De ministers van Defensie en Justitie van het land hebben een voorstel (PEC) afgerond dat beoogt actieve militaire leden te weerhouden van politieke functies. Het voorstel stelt voor dat wanneer actieve militairen zich kandidaat stellen, ze de status van ‘reserve’ krijgen. Deze maatregel is bedoeld om de politieke neutraliteit van het leger te waarborgen, wat belangrijk wordt geacht om militaire acties los te koppelen van politieke besluitvorming. Het voorstel stelt ook dat actieve militairen dezelfde reservestatus moeten hebben als ze ministeriële functies bekleden. Minister Múcio zal het voorstel bespreken met andere senatoren en als zij instemmen, zal president Luiz Inácio Lula da Silva het beoordelen. Het is echter mogelijk dat het voorstel niet wordt goedgekeurd, aangezien sommige senatoren delen ervan willen bespreken. Poder360 meldde dat Jaques Wagner, de regeringsleider van de Senaat, de aangewezen persoon is om het voorstel te presenteren. Congresleden die Minister Múcio zullen ontmoeten, zijn bereid te helpen bij het opstellen van het voorstel.