Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Brand op vuilnisbelt: levensgevaarlijk door groot aantal vrijkomende gifstoffen

Brand op vuilnisbelt: levensgevaarlijk door groot aantal vrijkomende gifstoffen

Meer dan 100.000 sterfgevallen, berekenden onderzoekers van twee Amerikaanse universiteiten: mensen die in 2016 een vroege dood stierven vanwege de rookontwikkeling door bosbranden in Indonesië.

Zelfs in de buurlanden Singapore en Maleisië stierven duizenden mensen door de rook die zij hadden ingeademd.

De wetenschappers telden bovendien alleen de doden door inademing van fijnstof: de extra doden die vielen vanwege de gifstoffen die vrijkwamen bij de branden, werden niet meegerekend.

De belangrijkste risicogroepen zijn mensen met een hart- of longaandoening (bv. astma), kinderen (tot 14 jaar), zwangere vrouwen en ouderen (65-plussers zijn gevoeliger voor de gevolgen van het inademen van rook).

Fijne stofjes

Het venijn zit onder meer in de piepkleine deeltjes die ontstaan bij een brand, zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn. Omdat zij zo klein zijn, worden zij met de ademhaling diep in de longen gebracht.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat langdurige blootstelling (in de loop van jaren) aan luchtvervuiling het risico op hart- en longaandoeningen verhoogt, waaronder chronische obstructieve longziekte (COPD) en astma.

Rook van een brandende vuilnisbelt brengt nog meer gevaren met zich mee dan een ‘gewone’ bosbrand

Het versnelt ook het proces van de vernauwing en verharding van de slagaders die bekend staan ​​als atherosclerose, de belangrijkste oorzaak van hartaanvallen en beroertes.

Mensen met reeds bestaande gezondheidsproblemen kunnen door kortdurende blootstelling hun ziektebeeld verergeren. Mensen met astma, COPD, verminderde longfunctie of andere long- en hartziekten moeten rook vermijden, omdat deze hun aandoeningen kan verergeren.

Zelfontbranding

Vooral in droge seizoenen, wanneer het erg warm wordt, kan afval op een vuilstortplaats spontaan ontbranden. Hierbij kunnen een groot aantal giftige stoffen vrijkomen. 

Rook van een brandende vuilnisbelt brengt nog meer gevaren met zich mee dan een ‘gewone’ bosbrand. Het Australische ministerie van Gezondheid gaf in november 2016 een fact sheet uit, waarin de samenleving werd voorgelicht over de gevaren van de rook van een vuilstortplaats.

Bij zo’n brand kunnen veel verschillende stoffen vrijkomen, afhankelijk van het afval dat er gestort is. Er komen ook diverse gassen vrij: bijvoorbeeld methaangas, koolmonoxide en kooldioxide.

Een gezichtsmasker heeft onder deze omstandigheden weinig zin, net zo min als zakdoeken of andere stukken textiel. Bovendien werken speciale gezichtsmaskers minder goed bij mensen met een baard of kinderen, en geven ze geen bescherming tegen gassen als koolmonoxide.

Wie regenwater opvangt voor menselijk gebruik, moet dat bij een vuilstortbrand liever niet drinken en er ook niet mee baden. Het is ook niet geschikt als drinkwater voor dieren.

Airco’s zouden tijdens de brand uit moeten staan, maar wie toch verkoeling wil, zou de airco bij voorkeur zo moeten instellen dat de lucht hergebruikt wordt, zodat zo min mogelijk vervuilde lucht naar binnen gezogen wordt.

Foto: LoopJamaica