Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » BPAS-voorzitter Breinburg dringt aan op start officiersopleiding

BPAS-voorzitter Breinburg dringt aan op start officiersopleiding

Max Breinburg, de voorzitter van de Bond Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS), verzekert dat de bond zal toezien op de aanvang van de tweede Hoge Officieren Opleiding Penitentiaire Ambtenaren (HOPA) nog dit jaar. “Als de opleiding niet dit jaar van start gaat, zullen we opnieuw achterop raken. Hoewel de opleiding momenteel in voorbereiding is, zijn er uitdagingen met de huidige regering,” zegt hij.

Volgens de bondsvoorzitter heeft de opleiding een duur van ongeveer drie jaar. Onlangs zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving van de KPA, waarin is opgenomen dat zodra medewerkers drie knopen hebben, ze moeten deelnemen aan de officiersopleiding om deze binnen drie jaar af te ronden. Na succesvolle voltooiing van de opleiding zullen ze een hogere rang krijgen en worden beloond met een ster.

Het niet starten van de opleiding brengt de betrokkenen in moeilijkheden. Telkens wordt er aangegeven dat er geen geld is. Er zijn docenten die betaald moeten worden en er zijn nog tal van andere zaken die met de opleiding te maken hebben en in orde moeten worden gebracht. “Desondanks zetten we ons ervoor in. We zullen erop toezien dat de opleiding van start gaat,” verklaart Breinburg vastberaden.

Een groep officieren bij het korps heeft in december 2021 de opleiding afgerond. Dankzij het nieuwe kader heeft de organisatie meer flexibiliteit en kunnen zaken efficiënter verlopen. Voorheen moest het korps vertrouwen op interne kennis en degenen die buiten het korps een opleiding hadden gevolgd. De BPAS-voorzitter is van mening dat de regering geen nadruk legt op professionaliteit en hierdoor geen ondersteuning biedt.

De vereiste kennis en inhoud voor de organisatie worden aangeboden via de opleiding, maar als er constant wordt aangegeven dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn, kunnen we geen vooruitgang boeken. Het is een positieve intentie om ook de organisatie te upgraden.

“Wij hebben geen zeggenschap over wie in aanmerking komt voor de opleiding. Dit hangt af van de rangen en dienstjaren. Om in aanmerking te komen voor de ster, moet men drie knopen hebben,” beweert de vakbondsman.

Ondanks het gestelde ultimatum, heeft de bond geen reactie ontvangen. De vakbond is van mening dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan hun verlangens.