Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bouwen aan een sterkere toekomst: Wereld Democratie Dag

Bouwen aan een sterkere toekomst: Wereld Democratie Dag

Vrije meningsuiting en democratie zijn woorden die vaker in de volksmond heen en weer worden gesleurd. Democratie is het politiek systeem waarin de macht bij het volk ligt. Het is dus een vorm van bestuur waarin burgers actief betrokken zijn bij de besluitvorming over wetten, beleid en andere belangrijke kwesties die de samenleving beïnvloeden.

Op 15 september 2007, werd de Wereld Democratie Dag uitgeroepen door de Verenigde Naties, om aandacht te vestigen op het belang van democratie als basis voor vreedzame en stabiele samenlevingen. Het vergroten van de bewustwording van democratie en het bevorderen van burgerparticipatie zijn enkele doelen voor deze dag. Maar in hoeverre zijn we in Suriname democratisch?

Politicoloog Hans Breeveld gaf in een reactie aan Dagblad Suriname een uitleg over de  uitdagingen waarmee de Surinaamse democratie op dit moment te kampen heeft. Volgens hem zijn de burgers onvoldoende assertief. “De gemiddelde Surinamer komt onvoldoende op voor hun belangen”. “Men stelt zich over het algemeen te afhankelijk op ten aanzien van de politieke elite, terwijl er onvoldoende bij stil wordt gestaan dat in een democratie deze elite in dienst van het volk staan en ambten bekleden ten behoeve van het volk”, aldus de heer Breeveld. Hij geeft ook aan dat de politieke partijen onvoldoende controle uitoefenen op de politieke bestuurders of politieke vertegenwoordigers.

Surinamers kunnen als burgers een wezenlijke bijdrage leveren aan de bevordering en bescherming van de democratie. “Burgers moeten accepteren en gestimuleerd worden tot het leveren van een steeds grotere bijdrage aan de ontwikkeling van ons land”. “Maar burgers moeten vooral ook letten op de bijdrage die hoogwaardigheidsbekleders leveren, met name het handelen van de president, vicepresident, ministers en parlementariërs”, gaf de heer Breeveld aan.

Recentelijk doen de geruchten de ronde over mogelijke corruptie bij het hoogste jeugd orgaan voor democratie, de Jeugdraad. Volgens de heer Breeveld is het handelen van jeugdigen vaak een weerspiegeling van het handelen van volwassen. “Volwassen politici zullen in alle opzichten het goede voorbeeld moeten geven. Zerotolerantie moet worden toegepast tegen zowel volwassen politici, functionarissen in de publieke zowel private sector, maar zeker ook tegen leden van de Jeugdraad”, aldus de heer Breeveld.

SD