Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bouw nieuwe vergaderzaal DNA en ruimtes gepland binnen een jaar

Bouw nieuwe vergaderzaal DNA en ruimtes gepland binnen een jaar

De nieuwe vergaderzaal van De Nationale Assemblee (DNA) en de daarbij behorende ruimtes moeten, volgens de bouwplanning, binnen een jaar verrijzen op het terrein op het kruispunt van de Grote Combeweg en de Henck Arronstraat. Vidjai Doerga Misier, directeur bij het ministerie van Openbare Werken (OW), heeft namens OW-minister Riad Nurmohamed het bouwcontract ondertekend met aannemer Shailes Jankie.

De contractondertekening heeft plaatsgevonden op 21 september 2023 in het parlementsgebouw, in aanwezigheid van waarnemend voorzitter Dew Sharman, Mahinder Jogi, voorzitter van de commissie Nieuwbouw DNA en de griffier, Ruth de Windt. Sharman benadrukt dat het parlementsgebouw, fysiek het symbool van de democratie, is, maar dat de ziel van de organisatie nog ontbreekt in het nieuwe gebouw.

Het parlement zal tijdens de suppletoire begroting aandringen op het vrijmaken van geld voor dit project. De waarnemend voorzitter zegt dat geld een uitdaging is, maar geen bottleneck mag zijn die leidt tot vertraging van dit project. “Ik ga uit van het goede en hoop dat elke verantwoordelijkheid die bij elke betrokkene ligt, op de juiste wijze wordt uitgevoerd, want daarvan hangt het succes af,” redeneert Sharman.

Op 9 oktober 2023 zal de start formeel worden ingeluid met de leden van de regering en het parlement als getuigen. Jogi benadrukt dat er een strakke deadline is gesteld, en dat er geen ruimte is voor vertraging. Doerga Misier is het daarmee eens. De directeur is ervan overtuigd dat de vergaderzaal binnen de afgesproken tijd gebruiksklaar wordt opgeleverd. “Er is gevraagd om het binnen een jaar af te ronden en dat gaan we doen,” verzekert aannemer Jankie.

Derrick Emanuels, directievoerder van het project, is belast met de naleving van het contract. Aan de opdrachtgever, in dit geval het ministerie van OW, zal de directievoerder zeer gedetailleerd verslag uitbrengen over het verloop van de bouw. “We streven naar de hoogste kwaliteit en willen graag dat de fundering er staat voordat het regenseizoen aanbreekt,” zei Emanuels aan aannemer Jankie.