Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bonden bij SBBS verrichten baanbrekend werk Bewerkstelligen eerste cao bij SBBS

Bonden bij SBBS verrichten baanbrekend werk Bewerkstelligen eerste cao bij SBBS

De Werknemersorganisatie Stichting Behoud Bananensector (WOSBBS), onder leiding van Micheal Sallons, en de Bacoven Arbeidersbond Nickerie (BABN), onder leiding van Dayanand Dwarka, hebben de eerste collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen bewerkstelligen. Op vrijdag 27 april heeft de ondertekening van deze cao plaatsgevonden tussen de directie en raad van commissarissen en de twee actief opererende bonden binnen de Stichting Behoud Bananensector (SBBS). Beide bonden geven aan blij te zijn dat de cao in de vooravond van Wrokomang Dey rond is gekomen.

Er is overeengekomen dat er ernstig gekeken zal worden naar de veiligheid van de werknemer op de werkvloer. Goede voorzieningen zoals gezondheidszorg, kleding, vakantieverlof/ vergoeding, verhoging van periodieken, kinderbijslag, uitkeringen bij ziektes, bedrijfsongevallen of overlijden zijn ook opgenomen in de cao. Ook zal dit jaar nog een pensioenregeling opgezet worden. Dwarka heeft sinds de oprichting van de BABN een goede samenwerking gehad met de directie van de SBBS wat betreft de secundaire en primaire voorzieningen van de arbeiders. Maar na de oprichting van de WOSBBS is er na onderlinge samenspraak overgegaan tot het indienen van een cao voor zowel Jarikaba als Nickerie.

Het eerste concept werd ingediend in maart 2011. Na 13 intensieve maanden van onderhandeling zijn de opererende bonden overeengekomen met de directie over de punten opgenomen in de cao. Volgens de twee voorzitters hebben zij in het belang van de continuïteit van de stichting en het behoud van de arbeidsplaatsen veel water bij de wijn moeten doen.

Aangezien het de eerste cao is, is het nagenoeg verwachtbaar dat er kinderziektes zullen optreden. Deze zullen in de toekomst rechtgetrokken en verbeterd worden. De BABN en WOSBBS spreken de hoop uit dat zowel de werknemers, de directie als de bonden de cao strikt zullen naleven en dat eventuele geschilpunten in overleg met elkaar zullen worden opgelost.

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant


Posted

in

by

Tags: