Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Bomen langs openbare wegen en het gevaar

Bomen langs openbare wegen en het gevaar

Burgers hebben aangegeven aan de redactie van Dagblad Suriname dat ze veel last ervaren in het verkeer op verschillende plekken in Paramaribo waar grote bomen het uitzicht belemmeren. De meeste van de bomen zijn volgens de burgers dan wel op percelen, maar moeten weldoor de perceeleigenaren worden onderhouden.

Slechte uitzicht

Alhoewel het aanwezig zijn van bomen er voor zou moeten zorgen dat men juist rustiger in het verkeer gaat rijden ter voorkoming van ernstige ongevallen. kunnen bomen op hoeken van percelen het uitzicht belemmeren voor weggebruikers. Weggebruikers kunnen hierdoor niet of niet goed deelnemen aan het verkeer. 

Onafgeschermde bomen binnen een obstakelvrije zone verhogen, ongeacht een mogelijk beperkt remmend effect op gereden snelheden, de kans op een ernstig bermongeval aanzienlijk.

Boomongevallen niet uitgesloten

Behalve een slecht gevolg voor snelheden op de openbare wegen heeft het planten van bomen langs openbare wegen ook veel invloed op de manier waarop takken kunnen vallen op auto’s die langs plekken rijden waar ze staan..

Vooral in de binnenstad van Paramaribo zijn op diverse locaties oude bomen die bijna of zelfs helemaal niet onderhouden worden. Het gevaar dat deze bomen vormen voor weggebruikers baart de burgers zorgen. Zelfs na een reeks ongevallen zijn er volgens burgers geen duurzame oplossingen voor deze problemen bedacht. 

Algehele oplossing

Het Directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken zou zich, volgens de bezorgde burgers, meer in moeten zetten om de bomen te onderzoeken en daar waar nodig maatregelen te treffen tegen burgers wiens boom in een bepaald gebied voor een opstopping/gevaar vormt voor het verkeer. Burgers vinden het noodzakelijk dat hiertegen drastische maatregelen worden getroffen door de dienstdoende instanties.